Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi ilmihali F-Z...


Alevi ilmihali F-Z…

=> Fatma Ana orucu yok diyenlere, cevabımız…  

=> Gülbeng ve dualar...
=> Gadir-i Hum ve önemi.
=> Güruh-u Naci topluluğu
=> Gönül kıran, Hakk'a ters düşer...
=>Gidi Yezid, bize Kızılbaş demiş...
=>
Gülbank’ın anlamı ve Gülbank ile Dua, arasındaki fark.
=> Gülbengin anlamı ve Gülbeng ile dua, arasındaki fark...
=> Görünüşte, herkes insandır fakat gerçek insan, hal ehli olandır…
=> Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı manası.  

=> Helal ve haram
=> Hızır ve Hızır orucu
=> Hızır ve El-Kehf suresi
=> Hadis ve Sünnet iddiaları
=> Hz.Adem, Peygamber midir?
=> Hac ve Hac’cın amacı nedir?
=>
5-6 Mayıs, Hıdırellez Bayramı.
=> Hakk Meydanı, anlam ve amacı.
=> Hakk meydanında, Dar’a durmak…
=>
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve anlamı.
=>
Hızır inancı, Hızır orucu, tarihi hakkında ve kaynakları.
=> Hakk ve hakikat bir güldür, cevri cefası ise gülün dikenidir. 

=> İlmi Ledün
=> Irşad kelime manası
=> Incinsen de, incitme!
=> İlahi adalet ve manası.
=> Imamet-imamlık makamı.
=> İbadetin, rükün ve anlamları.
=> Islam Dini nedir ne değildir? 
=> İbadet, nedir ve niçin yapılır?
=> İlk ve son peygamber, kimlerdir?
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır
=> İlmin ve ilim öğrenmenin faydası.
=> Insan-ı Kamil kimdir, kime denir?
=> Isteyen herkes, Seyyid olabilir mi?
=>
Insan soyunun üremesi, çoğalması.
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır...
=>
Ilme, edebe ve hakikate talip olalım.
=> Insanların, din tercih hakkı var mıdır? 

=> Ibadetin, rükünleri ve rükün manaları...
=> Imam Cafer-i Sadık Buyruğu'nun önemi
=> Imam, kime denir ve herkes, imam olabilir mi?

=> Islam, nedir ve Din, doğru algılanmayınca neler olabilir?
=> Islam adına yapılan terör ve şiddetin, islamla alakası ve yeri varmıdır?
=> Islam, kelime anlamı ve günümüzde, müslüman ülkelerde yaşanan islam...  

=> Kırklar
=> Kadın mı?
=> Kurban erkanı
=> Kerbela şehitleri

=> Kırklar Cemi nedir?
=> Kırklar cemi, inancı…
=> Kur-an’ı Kerim'le ilgili
=> Kelime-i Tevhid ve anlamı
=> Kal-u Bela ve Bezm-i Elest
=> Kutsal mekan (Türbe) ziyaretleri
=> Kimlere, Seyyid ve Alevi denir?
=> Kulun mirac-ı, insana hizmettir...
=>
Kutsal mekan - Türbe, ziyaretleri.
=> Kadir gecesi’nin, kutsallığı ve önemi...
=> Kim yolun ilim, irfanını daha iyi biliyor?
=> Kur’an-ı Kerim, insanların ahlak anayasasıdır
=>
Kur’an-ın özeti; Eline beline diline, sahip olmaktır.
=> Kandil veya Özel Geceler, islam dininde yeri var mıdır?
=> Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yolunda; Kan ve can ile, verilen ikrardır...  

=> Mirac-Veda ziyareti.
=> Muhabbet-Irşad, cemi.
=> Miraç ve miracın anlamı.
=> Müsahiplik ikrarı ve amacı.
=> Mezhep, manası ve çıkış tarihi...
=>
Manevi yolun ikrarı, Edepli olmaktır.
=> Mürşid ve Pire, serilen Postun anlamı…
=>
Muhammed Ali ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
=> Muharrem ile On İki Imam ayları arasındaki fark, nedir?
=> Muhammede Ali yolu; Insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur.
=> Muhammed Ali yolu, ikrar yoludur. Ikrar verilmeden, Alevi olunmaz...  

=> Nikah erkanı 
=> Neden mi Aleviyiz?

=> Niyaz, kelime amlamı.
=> Namaz nedir, ne değildir?
=> Namaz kılsan, kılmayana dokunma...
=> Neden Alevilerde kabe, Kamil-i Insan’dır?
=> Niçin, neden Aleviyim ve neden hor görüldüm?

=> On yedi Kemerbestler

=> On Dört Masum-u Pak.
=> Orucun anlam ve önemi
=> On iki Imam, isimleri ve mezarlarının yerleri.
=> Okunmasını tavsiye ettiğimiz Alevi din kitapları
=> On Iki Imam’lar, kimler tarafından şehit edildiler?
=> Oniki Imam ile Muharrem ayı, matem ve oruç erkanı 

=> Ölmeden evvel, ölmek.
=> Önder - Yönetici olmak...
=>
Ölen tendir, Can ölesi değildir…
 

=> Pençe-i, Ali Aba.
=> Peygamberlik devri.....
=> Pir ile talip, neden evlenemezler?
=> Perşembe gecesi, Alevilerin cem gecesidir...  

=> Resul ve Nebi peygamberler...
=>
Rıza lokması(Hakkullah) ve anlamı...
=> Rızalık, Rızalığın anlamı ve türleri…  

=>Secde’nin, anlam ve amacı.
=> Seyyid ve Seyyidliğin anlamı.
=> Seyyidlerin, başlıca nitelikleri.
=> Sırat-ı Mustakim - Doğru yol...
=>
Seyyidlerin, toplumsal görevleri...
=> Sorularla, Ramazan Ayı ve orucu…
=> Semboller ve Zülfikar’ın, tarihsel işlevi...
=> Seyyidiye(Ana), Pir postuna oturabilir mi?

=> Şahı Velayet, anlamı.
=> Şahı Merdan Ali'ye saydılar bizi...
=> Şit Peygamber ve Güruh-u Naci toplumu...
=> Şia, Șiilik, Alevilik kavramları ve manaları… 

=> Tevella ve teberra
=> Turna kuşunun kutsallığı...
=> Tasavvuf ilmi ve anlamı...
=> Tasavvuf aleminde, Kırklar Meclisi…  

=> Üç soru, üç cevap...
=> Üç sünnet, yedi farz...  

=> Velayet sıfatı ve makamı...
=> Vahdetname – Edip Harabi
=> Velayetname’de beş taşların şahitliği
=> Vahdet-i Vücud ve Tasavvuf, bilgi teorisi...  

=> Yol bir, sürek binbir.
=> Yol cümleden uludur! 
=> Yola nasıl talip olunur
=> Yüzü suyu hürmetine, anlamı...
=> Yaratılanı sevmek, yaratandan ötürü...
=> Yazılı kaynak bırakmamaya özen gösterilmiştir
=> Yolumuz Muhammed Ali yoludur, başka yol bilmeyiz...  

=> Zekat ve anlamı
=> Zahir ve Batın ilmi hakkında...
=> Zakir, bağlama ve nefeslerin, anlam ile önemi…Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...