Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Islam adına yapılan terör ve şiddetin, islamla alakası ve yeri varmıdır?


Islam adına yapılan terör ve şiddetin, islamla alakası ve yeri varmıdır?

Islam dini adına yapılan terör eylemi ilk Hz.Muhammed’e ve daha sonra da Hz.Ali’e yönelik olmuştur. Menfaatçı, nefsine düşkün, şahsi çıkarları için her türlü adaletsizliği, kuralsızlığı, saygısızlığı ve daha önemlisi insanların umudu olan dinlerini taruma eden bir zihniyetin islam dini ile hiç bir alakası yoktur ve olmaz da. Şiddet uygulayan zalimlerin; Sevgiden, muhabbette, merhammetten mahrum oldukları gibi bunların dini de olamaz.
 

Islam tarihinde; Islam ümmeti içinden bazı putperest kesim amaçlarına ulaşmak için, islamın ta ilk dönemlerinden beri terörü, şiddeti ana yol olarak görmüşlerdir. Bu uygulama bazı kesimlerin yanı sıra islami devlet yöneticileri de bu yola baş vurmuşlardır ve günümüzde de bu uygulamalara sıkca baş vurulmaktadır. 

Oysa islam kelimesi, inanmanın da ötesinde; Itaat, teslimiyet, barış ve yaşam güvenliğini de beraberinde getiren son derece kapsamlı bir sözcüktür. Sonuçta Islam; barış, itaat, teslimiyet, boyun eğmek gibi anlamlara gelmektedir. 

Şiddet/terörizm kadar Islam’a ters başka bir etken olamaz. Haksız yere bir insanın öldürülmesi, bütün insanların, insanlığın öldürülmesine, yok edilmesine denk tutulmuştur. Çünkü Islam dini korku, baskı, ve tehdit dini değildir; sevgi, barış ve hoşgörü dinidir. Allah’a giden doğru yolda; sevgi vardır, ilahi aşk vardır. Ancak şiddet ve terörizm yoktur. Dini yanlış anlayanlar, kendi anlayışlarını, hislerini din zanedenler başkalarına saldırmayı, kin beslemeyi ve düşmanlığı dinin gereği zanedip dini yanlış anlamalara sebebiyet vermişlerdir. Bu yanlış algılama ve yorumlar yüzünden milyonlarca insanların hayatına mal olmuş ve zulüme maruz kalmışlardır. 

Sonuç olarak bakalım Kur’an ne diyor; „Bir mümini kasten öldürene gelince, onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona“. NİSA Suresi 93. ayet 

Allah’ın laneti, bu iki yüzülü cehaletin yoz ve yobazlarına olsun. Insana yakışan zulüm ve şiddet değildir, sevgidir. Ve islam da bu sevgidir.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...