Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Neden mi Aleviyiz?


Neden mi, Aleviyiz?
ÇÜNKÜ;
* Allah Muhammed Ali birliğine; Inanç ve itikatimizle gönülden bağlı olduğumuz için, Aleviyiz!

* Hz.Muhammed Mustafa’nın bıraktığı, iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim’e ve Ehli Beyt’ine sadık kaldığımız için, Aleviyiz!

* Aleviliğin edebiyatı ve felsefesi olan islamiyet’in ruhu; Özde yapılmak istenen değişikliklere; Emevi Arap gelenek ve göreneklerini islam dininin esasları olarak kabul etmediğimiz için, Aleviyiz!

* Doğruları esas alıp yanlışları kabul etmediğimiz için, Aleviyiz!

* Mazlumla bir olup Zalime karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!

* Haklıyla beraber olup haksıza karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!

* Hakk’ın emirlerine gönülden bağlı olup ve sadık kaldığımız için, Aleviyiz!

* Bağnaz düzene karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!

* Diri diri insan yakmadığımız için, Aleviyiz!

* Din adına fetva verip iftiralar atmayıp, katliamlara davetiye çıkarmadığımız için, Aleviyiz!

* Mazluma ah çektirmeyip, kendi dışımızdaki tüm değerleri red etmediğimiz için, Aleviyiz!

* Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alıp islama sahip çıktığımız için, Aleviyiz!

* Islam dinini kılıç zoru ile benimseyenlerden olmadığımız için, Aleviyiz!

* Islam dinini intikam ve kin üzerine oturtmadığımız için, Aleviyiz!

* Talan ve soygunlara alet olmadığımız için, Aleviyiz!

* Bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan putperestliği red ettiğimiz için, Aleviyiz!

* Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’nin; Dini sevgi kaabesi insan olan islama sahip çıktığımız için, Aleviyiz!

* Muhammed Ali islamı uğruna; Ehl-i Beyt, On İki Imam, Imam Hüseyin, yedi ulu Ozan, yol erenleri gibi; Kula kulluk düzeni yıkılıp Ehl-i Beyt adaleti kuruluncaya dek, bedel ödemeye devam ettiğimiz için, Aleviyiz!

* Yaşamı, evreni, dünyayı, insanı ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; Doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için, Aleviyiz!

* Yaşamı doğru bir şekilde algılayıp yaşadığımız için, Aleviyiz!

* Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle Kamil-i Insan’ların şerefli ve aydınlık yolunda yürüdüğümüz için, Aleviyiz!

* Yozlaşıp insani değerlere yabancılaşmadığımız ve sahip çıktığımız için, Aleviyiz!

Aleviyim demek için, tüm bu değerlere sahip çıkmak gerekir; Bu değerlere sahip çıkan her can, iyi bir Alevidir dolayısıyla iyi bir insandır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...