Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Özünü, Dar’a çekmek...Özünü, Dar’a çekmek...
Birlikte yaşadığımız ailenin, çevrenin, toplumun bireyleriyle ve kainattaki mevcudatla uyum içinde yaşamak istiyorsak, o zaman; Ister inançlı ister inançsız her insanoğlu kendi özünü Dar‘a çekmeli ki uyum içinde, huzur içinde, aşayış içinde, birlik ile beraberlik içinde yan yana dostça, kardeşce ve barış içinde yaşamak mümkün olsun. 

Dar, kelime manası; Ayağa kalkmak, ayakta durmak yani kıyamla Hakk’ın huzuruna durmaktır. Inanç boyutunda; Maneviyette ölümden sonra, yeniden dirilip ayağa kalkmak, özünü kötülüklerden arındırmaktır.   

Insanoğlunun topluma karşı, aileye karşı ve canlı ile cansıza karşı belli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarını yerine getiremeyen, uymayan, yanlışlık yapan yani hatalı, kusurlu kişilerin Cem ibadetlerinde; “Hakk meydanında, Pir huzurunda, toplumun şahitliğinde yaptığı hatayı, yanlışı, eksiği kabul etmek ve bir dahasına tekrarlamamak şartiyle, tövbe etme erkanıdır. 

Erkan, sözlük anlamı; Esaslar ve kurallar demektir.
Dini, anlamı ise; Inancın, esas ve kurallarının yerine getirildiği uygulamalardır. 

Hakk Meydanı’nda, vuku bulan erkanın amacı; Kişileri hatalarından, yanlışlarından arındırarak tekrardan topluma faydalı insan olma haline getirmektir. Buna, “Özünü Dar‘a çekmek” denir. 

Bir nokta da, hasas ve duruşlu olmak gerekir. Madem ki her koyun kendi bacağından asılıyorsa o zaman başkalarına bakarak yaşamak doğru olmaz. Birileri yanlış yapıyorsa, sorumsuz davranıyorsa, zararlıysa, kişiliksiz ise, ahlaksız ise, vs. bu demek değildir ki biz de onlar gibi olmalıyız. 

Madem ki insanız, madem ki kainattaki mevcudata karşı sorumluluğumuz vardır, madem ki erdemli-olgun-medeni-çağın insanı olmak istiyoruz o zaman aklımızla hareket ederek, kendi hal ve davranışlarımızı dizginlememiz gerekir. Bunun için de özümüzü, sıkca Dar‘a çekerek Arı, duru ve paklanmalıyız. 

Dolayısıyla özünü dara çekmek mazlumluğu, arınmışlığı, paklanmışlığı, manevi huzura ermişliği temsil eder. Aşk ile…      

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...