Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Iyi bir ahlak sahibi olmak, yaşamı kolaylaştırır…
Iyi bir ahlak sahibi olmak, yaşamı kolaylaştırır…
Insanların toplu halde yaşamaya başlamasiyle birlikte, ahlak bilincini de beraberinde geliştirmişlerdir. Bu ahlaki bilinç yanı sıra, kurallı yaşam sistemi de kaçınılmaz olmuştur. Böylece ınsanoğlu, uyum ve huzur içinde yan yana yaşamanın hukuk ve ahlak kurallarına, bağlı kalınmasıyla mümkün olacağı bilincine varmıştır. 

Insana, emeğe, doğaya, canlı mahluklara, vs. saygılı ve uyumlu olmak için iyi bir ahlaka ve o ahlağı koruyacak, iyi bir ilme sahip olmak gerekir.  

Yukarda belirtilen tüm bu ilkelere sahip olabilmek için yani iyi insan olma sıfatlarından biride iyi ve güzel bir ahlaka sahip olmaktır. Çünkü güzel ahlak insanın, iyi insan olduğunu belirleyen o güzel sıfatlardan biridir.  

Dolaysıyla insan olmanın yolu, güzel ahlaktan ve o güzel ahlağı koruyan sağlam bir bilgiye sahip olmaktan geçer. Daha net anlaşılması açısında bir örnek vermek gerekirse ilim, insanın vücudu ve ahlak ise, vücudun üstündeki elbisedir.  

Hz.Muhammed Mustafa buyurur ki: “Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır ve güler yüzlülük, kini giderir. Birlikte yaşadıkları insanlarla iyi gecinen, uym içinde olanlar güzel ahlak sahibi ve ilimle olgunlaşmış olan insanlardır.  

Hz.Muhammed Mustafa’nın bu güzel tarifinden yola çıkarak insanların birbirleriyle kolayca anlaşabilmesi, kaynaşabilmesi için güzel ahlakın hangi özeliklerine sahip olmalıdır?  

Güzel ahlak özeliklerinden bazıları…
Hoşgörülü olmak, sabırlı olmak, tahamüllü olmak, güvenilir olmak, affedici olmak, bağışlayıcı olmak, güler yüzlü olmak, insaflı olmak, yardım sever olmak, paylaşımcı olmak, iyi geçinmek, başkalarına yük olmamak, haddini bilmek, kırıcı olmamak, insan hakkına saygılı olmak, muhabbetli olmak, fırsatçı olmamak, dil-din-ırk ayrımı yapmamak, gönül genişliği, vs.  


Gönül genişliği, insanoğlunun bakış açısını geniş ve gerekli kapasiteye sahip olmasını sağlar. Insanlardan bazıları çok sabırsız, bazı şeylerden rahatsız olduklarında yani bir eziyet, bir zarar gördüklerinde baskı, sıkıntı altında kaldıklarında, bekletilerinin yerine gelmediği zamanlarda, sinirlenirler, öfkelenirler ve kabalaşırlar. Işte sabırlı, geniş, dayanaklı olan bir kimse, insanlarla geçine bilir. 

Tahammül ve dayanak bizzat kendisi, insan için taraftar ve destek meydana getirir. Dolayısıyla sinirlenmemek, dayanıklık göstermek, kızmamak, bu kapasiteye sahip olmanın ürünüdür. 


Iyi ahlak olgunluktur, erdemliktir, sevgidir, saygıdır, yerini ve haddini bilmektir. Dolayısıyla rahat ve huzur içinde yaşayan insanlar; Insanlığın manevi değerleri olan güzel ahlağa, huya, düşünceye ve Eline Diline Beline sahip olan insanlardır.

Aşk ile, haddini bilenlerin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...