Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhammede Ali yolu; Insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur.Muhammede Ali yolu insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur.
Islam Dini’nin Peygamberi Hz.Muhammed’e Allah tarafından, kendisine Peygamberlik görevi verilmiştir. Alevi-islam inancını süren ve belirleyen; Hz.Muhammed, Hz.Ali, Fatma Ana, Imam Hasan ve Imam Hüseyin’dir yani Ehli Beyt’tir. O zaman Alevilik, islamın özüdür. 

Alevi-islam anlayışı, Islamiyetin Kur’an-a dayalı Hz.Muhammed’in buyruklarına göre; Islamı, Evrensel boyutuyla yorumlayıp yeryüzü insanlığına yeni kapılar açan On Iki Imam’larla devam eden bir büyük düşünce akımı olan Tasavvuf felsefesiyle bir inanç bütünlüğüdür. 

Alevi-Islam anlayışı; Hünkar Hace Bektaşı Veli, Seyyid Nesimi, Yemini, Fuzuli, Şah Ismail Hatayi, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Seyyid Ebul Vefa ve Anadolu Erenleri, Kur’an’ı en iyi yorumlayan velilerin görüşlerinden ilham alarak hayat alanını bulmuştur. Anadolu’yu islamlaştıran bu yorumdur. 

Alevi-Islam anlayışına sahip Alevi-Bektaşi, vs. gibi çeşitli isimlerle nitelendirilselerde özünde tek bir Alevilik vardır. Alevilik mezhep değil, yoldur. Bir nehirin en berak olduğu yer kaynağıdır. Bu kaynağın geldiği yer, Allah tarafında Kur’an-ın Şura Süresi 23 Ayet’inden bildirilen Ehli Beyt’tir. Ehli Beyt, bütün kötülüklerden arınmıştır. 

Alevilik; Ehli Beyt ve On Iki Imam’lardan ilham alarak Görgü cemlarinde ikrar/söz vererek bütün kötülük, cebir ve şidetten kacınıp, iyilik yapmak; Gönül kazanıp, gönüle girmektir. Gönüle girmenin şartı da, sevgidir. 

Aleviler, cemevlerinde yaptıkları ibadet ve muhabbetin temeli# tamamen sevgiye dayalıdır. Sevgi ekseninde eğrisini düzelterek, yanlışlar yerini hakikate bırakırlar. Böylece ruhen; Kin, kibirden arınıp temiz ve ak olmaktır.   

Alevilik, 1300-1400 sene geçmişe sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. O tarihten bu güne kadar Aleviler hep zulüm ile katledilmişlerdir. Halen şimdi 21’ci asırda özgür  bir vatandaş olarak, inanç özgürlüğüne kavuşamamışlardır. Türkiye’de kiliseler, sinegoglar, havralar, çanlarını çalıyor ve ibadetlerini yapıyorlar. Aleviler ise, serbestçe cemevlerini yapıp ibadet özgürlüklerine kavuşamamışlardır. 

Biz Alevilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nden talebimiz; Cemevlerimiz ibadet yeri olarak kabul edilmesi, okullarda herkesin inancına saygı duyulmasını istiyoruz. 

Ehl-i Beyt yolu engebelidir, inişi çıkışı vardır. Bu yolda gide bilmek için, birlik beraberlik olmamız gerekir. Fazlamız, noksanımız olabilir; doğrumuz ve yanlışımız da olabilir ama önemli olan bu yolda birbirimize karşı; Sevgi ve saygılı davranmaktır. 

Muhammed Ali yolunda, Pir ve talip olmak gerekir. Alevi inancında bedel vermek; Ikrar/söz vermektir, ikrarından dönmemektir. Ikrara bağlı, isanlığa hizmet etmektir. Çünkü Muhammed Ali yolu, insanlığın yoludur. 

Hz.Muhammed islamiyeti ilan ettiği zaman, Hudeybiye biatı miladi 628 yılında alınmıştır. Alevi görgülerinde ikrar alınır ve verilir. Bu ikrarı birbirimize vermeliyiz ki Hakk Muhammed Ali yolunda talip olduğumuzu ispatlıyalım. Alevi inancında tek vücud, tek yumruk olmamız gerekir. Alevi inancında;  Kin, kibir, benlik, senlik yoktur, „biz“ varız. Mademki „biz” varız, Alevi-Islam inancına sahip olan canlara diyoruz ki gelin birlik ve beraberlik olalım. Hak ve hukukumuzu ancak birlik ve beraberlik içinde olunca alabiliriz. Cehalete karşı mücadelemizi beraberce yapalım. Bir elin nesi, iki elin sesi olalım. 
=Seyyid Hakkı=ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...