Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhammede Ali yolu; Insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur.


Muhammede Ali yolu insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur...
Islam Dini’nin Peygamberi Hz.Muhammed Mustafa‘ya Allah tarafından, kendisine Peygamberlik görevi verilmiştir. Alevi-islam inancını süren ve belirleyen; Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali, Fatma Ana, Imam Hasan ve Imam Hüseyin’dir yani Ehli Beyt’tir. O zaman Alevilik, islamın özüdür.  

Alevi-islam anlayışı, Islamiyetin Kur’an-a dayalı Hz.Muhammed Mustafa‘nın buyruklarına göre; Islamı, Evrensel boyutuyla yorumlayıp yeryüzü insanlığına yeni kapılar açan On Iki Imam’larla devam eden bir büyük düşünce akımı olan Tasavvuf felsefesiyle bir inanç bütünlüğüdür. 

Alevi-Islam anlayışı; Hünkar Hace Bektaşı Veli, Seyyid Nesimi, Yemini, Fuzuli, Şah Ismail Hatayi, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Seyyid Ebul Vefa ve Anadolu Erenleri, Kur’an’ı en iyi yorumlayan velilerin görüşlerinden ilham alarak hayat alanını bulmuştur. Anadolu’yu islamlaştıran bu yorumdur. 

Alevi-Islam anlayışına sahip Alevi veya Alevi-Bektaşi, vs. gibi çeşitli isimlerle nitelendirilselerde özünde tek bir Alevilik vardır. Alevilik mezhep değil, yoldur. Bir nehirin en berak olduğu suyun kaynağıdır. Bu kaynağın geldiği yer, Allah tarafında Kur’an-ın Şura Süresi 23 Ayet’inden bildirilen Ehli Beyt’tir. Ehli Beyt, bütün kötülüklerden arınmıştır.  

Alevilik; Ehli Beyt, On Iki Imamdan ilham alarak Görgü cemlerinde ikrar/söz vererek bütün kötülük, cebir ile şidetten kacınıp iyilik yapmak ve gönül kazanıp, gönüle girmektir. Gönüle girmenin şartı da, sevgidir. 

Aleviler, cemevlerinde yaptıkları ibadet ve muhabbetin temeli, tamamen sevgiye dayalıdır. Sevgi ekseninde eğrisini düzelterek, yanlışlar yerini hakikate bırakırlar. Böylece ruhen; Kin, kibirden arınıp temiz ve ak olmaktır.   

Alevilik, 1300-1400 sene geçmişe sahip olduğunu algılıyanlara cevabımız, Alei inancının tarihi Kal-u Bela yani Bezmi Elesttir.  

1300-1400 senelik tarih, Aleviler açısından mazlum ile zalimin, Hakk ile batılın savaş tarihidir. O tarihten bu güne kadar Aleviler hep zulüm ile katledilmişlerdir. Halen 21’ci asırda özgür bir vatandaş olarak, inanç özgürlüğüne kavuşamamışlardır. Türkiye’de kiliseler, sinegoglar, havralar, çanlarını çalıyor ve ibadetlerini yapıyorlar. Ancak Aleviler ise, serbestçe cemevlerini yapıp ibadet özgürlüklerine kavuşamamışlardır. Insanlık açısından, utanç verici bir durumdur.  

Aleviler olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden talebimiz; Cemevlerimiz, ibadet yeri olarak kabul edilmesi ve okullarda herkesin inancına saygı duyulmasını istiyoruz. 

Ehl-i Beyt yolu engebelidir, inişi çıkışı vardır. Bu yolda gide bilmek için, birlik beraberlik olmamız gerekir. Fazlamız, noksanımız olabilir; doğrumuz ve yanlışımız da olabilir ama önemli olan bu yolda birbirimize karşı; Sevgi ve saygılı davranmaktır.   

Muhammed Ali yolunda, Pir ve talip olmak gerekir. Alevi inancında bedel vermek; Ikrar/söz vermektir, ikrarından dönmemektir. Ikrara bağlı, isanlığa hizmet etmektir. Çünkü Muhammed Ali yolu, insanlığın yoludur.  

Hz.Muhammed Mustafa islamiyeti ilan ettiği zaman, Hudeybiye biatı miladi 628 yılında alınmıştır. Alevi görgülerinde ikrar alınır ve verilir. Bu ikrarı birbirimize vermeliyiz ki Hakk Muhammed Ali yolunda talip olduğumuzu ispatlıyalım. Alevi inancında tek vücud, tek yumruk olmamız gerekir. Alevi inancında; Kin, kibir, benlik, senlik yoktur, „biz“ varız. Mademki „biz” varız, Alevi-Islam inancına sahip olan canlara diyoruz ki gelin birlik ve beraberlik olalım. Hak ve hukukumuzu ancak birlik ve beraberlik içinde olunca alabiliriz. Cehalete karşı mücadelemizi beraberce yapalım. Bir elin nesi, iki elin sesi olalım…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...