Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ihanet, yasak ve asimilasyon, Aleviliği yok edememiştir…


Ihanet, yasak ve asimilasyon, Aleviliği yok edememiştir…
Dolayısıyla Alevilerin içindeki Eşek arılarının da, çıkar ve menfaatleri uğruna Aleviliği peşkeş çekmeye, tarumar etmeye gücü yetmiyecektir.
 

Alevi, inanç yazılı kaynakları; Siyasal inanç mezhepleri, yönetimler, imparatorluklar, hanedanlıklar, ideoloji akımları, vs. tarafından yakıp yok etme gayretlerine rağmen Alevi inancı; Sözlü olarak, günümüze kadar getirilmiş ve yaşatılmıştır. 

Ancak günümüzde Alevilerin içindeki sözde kendilerini Lenin, Stalin, Marx ve Mao ideolojilerine dört elle sarılmış, bu dörtlerin A-Z kadar neslini cismini öğrenmiş, ezberlemiş sözde devrimcilere, neslini cismini sorsanız maalesef eser yok. Ne hikmetse başkalarıyla övünürler kendi insanlarından utanç duyarlar, başkalarının kültür ile geleneklerine sahip çıkarlar kendi kültür ile geleneklerini ayaklar altına alırlar, başkalarının hocasına müftüsüne saygı duyarlar ancak Alevilerin Pir ve Mürşidlerini ayıplarlar, horlarlar. Gerici diye ölümle cezalandırdılar, beline taktıkları silahla başkalarını korurken kendi insanlarını gözünü kırpmadan kurşunladılar, çıkar ile menfaat uğruna başkalarını başına taç ederken kendi insanını aşağlıyarak hiçe saydılar. Ancak tüm bunlara rağmen devrimciyiz, ilericiyiz demekten de geri durmuyorlar. 

Çıkar ve menfatleri için, kendi toplumunun inancını, manevi değerlerini tarumar edip gericilik-morfincilikle suçladılar, Yol taliplerinin tüm sorunlarını başka bir kapıya göndermeden kendi önderliğinde çözmüş olan Alevi inanç önderlerini devletin yandaşları, uşakları ve ajanları diyerek suçladılar. Diğer tarafta toplumun huzur ile refahı adına hiç bir hizmeti olmayan, ezberlenmiş popüler sözlerle ahkem kesen ve daha üzücüsü halkın verdiği yardımlarla meyhanelerde, Türkü barlarda, çirkefliğin bataklığında gününü gün eden sözde devrimciler tüm bunlara rağmen utanmadan-sıkılmadan devrimciyiz, ilericiyiz diyebiliyorlar.  

Gerçek devrimciler insanlık onuru için, güzel ahlak ve ölümsüz kılan ilim için Muhammed Mustafa’dan, Şahı Merdan Ali’den, On Iki Imamdan, Ehli Beyt’den, 7 Ulu Ozanlardan, Hallac-ı Mansur’dan, günümüz Sivas’ına dek bedel ödeyenlerdir. Insanlık için, insanlığın manevi değerleri için ateşte semaha dönenlerdir. Ancak Meyhanelerde, Türkü barlarda, eğlence masalarıda ahkem kesen içki tüken sözde devrimciler değildir. 

Alevi inancını, bedel ödeyen 7 Ulu Ozanlar başta olmak üzere dönemin, çağın halk ozanları;  Alevi inancının ilmi halini, Kur’an-ın özetlenmiş hali olan Eline Diline Beline sahip olmayı, yaşam felsefesini, hayata bakışını, mazlumdan yana zalime karşı duruşunu, velhasıl bir bütün olarak deyişlerle insanlara birebir aktarılmış ve ibadet erkanları yerine getirilmiştir. 

Pir Sultan Abdal aşağıdaki nefesinde bu durumu açık bir şekilde dile getirmiştir.

Halımızı hal eyledik,  
Yolumuzu yol eyledik,

Her çiçekten bal eyledik

Arıya saydılar bizi.   
 

Aşk defterine yazıldık, 
Pirin darına dizildik,
Bal olduk şerbet eyledik,
Doluya saydılar bizi. 
     

Pir Sultanım bu meydanda,  
Çok marifet var insanda,
O cihanda bu cihanda,
Aliye saydılar bizi.
Pir Sultan Abdal      

Günümüzde ahkem kesen sözde devrimciler, Pir Sultan’I ideloji düşünürüymüş gibi göstererek kendi art niyetli düşüncelerine peşkeş çekmişlerdir. Oysaki Pir Sultan ilham kaynağını Lenin, Stalin, Marx, Mao, vs. dememiştir. Peki kimi demiştir, Hakk Muhammed Ali demiştir. Kainatın nuru, Muhammed Ali ve Ehli Beyt’I demiştir. Bi tek nefesinde Lenin, Stalin, Marx, Mau isimlerinin geçtiğini gösteremezsiniz fakar nefesleri Hakk Muhammed Ali ile başlar, halka hizmet Hakk’a hizmettir disturuyla tamamlanır.   

Dolayısıyla Alevi inancı tüm ihanet, yasak, asimilasyon çabalarına ragmen sözlü yöntemle insanlara aktarılmış ve yaşanması sağlanmıştır. Işte gerçek devrimcilik, ilericilik, önderlik budur. 

Meyhanelerde, Türkü barlarda, eğlence masaları başında alköl tüketerek, ahkem keserek ne devrimcilik, ne ilericilik ve ne de önderlik olur. Olsa olsa hem balı ye hem de balı yapan arıyı katlet Eşek arısı zihniyeti olur. 

Not: Tabii ki kendi halkına zararı olmamış, halkına imkanları doğrultusunda yardımcı olmuş güzel yürekli devricileri tenzih ediyoruz. Bizim sözümüz Meyhanelerde, Türkü barlarda, eğlence masaları başında alköl tüketen, boş yere ahkem kesen, mangalda kül bırakmayan, halka beş kuruş faydası olmayan Eşek arılarınadır.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız: 
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV : https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız; https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç; https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...