Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Huzurlu ve mutlu bir hayatın sırrı, güzel ahlaktır…Huzurlu ve mutlu bir hayatın sırrı, güzel ahlaktır…
Cenab-ı Hakk’ın, kullarından istediği ve onlara bağışladığı, takınması gereken güzel ahlak elbisesidir. 

Ahlakın, insan hayatında önemli bir yeri vardır. Çünkü insanoğlu, diğer canlı varlıklardan ayrıştıran vasıflardan biri de ahlaktır. Dolayısıyla birlikte yaşamış olduğumuz çevremizin düzenini bozmadan, dejenere olmadan yaşamak ve huzurlu olmak iyi bir ahlaka bağlıdır. 

Insanoğlu, ruhen ve bedenen olgunlaştıkça, erdemleştikçe üzerindeki ahlaki güzellikler daha da belirgin bir hala dönüşür. Bu ahlaki güzelliğe kavuşmuş olan erenler, Allah’ın ve insanların rızasını kazanıp, zahir ile batıni alemde saadete erişmiş olurlar. Insanların kendi nefsiyle mücadelesi, bu güzel ahlaka sahip olmaktan ötürüdür. 

Güzel ahlak, ilkelerinden bazıları…
* Hiç bir canlıya zarar vermemek, eziyet etmemek.

* Senin olmayana el uzatmamak.
* Bir dilden iki söz söylememek.
* Kimseye eziyet ve hile etmemek.
* Kimseyi aşağılamamak, küçük ve hakir görmemek.
* Yapılan tövbeyi bozmamak, verilen ikrardan dönmemek, yeminine bağlı kalmak.
* Kimseye kötü nazarla-gözle bakmamak.
* Gördüğünü örtmek, görmediğini söylememek.
* Haram lokma yememek.
* Yetim hakkı yememek.
* Anaya Babaya hürmetkar davranmak.
* Komşumuzu sevmek, saymak.
* Dedikodu yapmamak.
* Yalan Söylememek.
* Iftira etmemek.
* Kin ve kibirli olmamak.
* Ölçüde ve tartıda doğru olmak.
* Yalan yere yemin ve şahitlik etmemek.
* Büyüklere sayğılı, küçüklere şefkatli olmak.
* Haksızlığa boyun eğmemek, başkasının hakkına sayğılı olmak.
* Kimseye kötülük, fenalık düşünmemek.
* Elinin ermediği yere el uzatmamak, sözünün geçmediği yere söz söylememek.
* Incinsen de incitmemek.
* Bildiğinin daha üstününü öğrenmek ve herkese öğretmek.
* Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olmamak.

* Aleyinde olsa bile doğruyu söylemek.
* Sevgi ve acıma insanlığın, şehvet ve hırs hayvanlığın vasfı olsuğunu unutmamak.
* Inanç sahibi olmak, ibadeti cennet için değil Hakk’a kavuşmak için yapmak. vs. vs. 
Alevi deyimiyle, Eline Beline Diline sahip olmaktır.

Bu güzel ahlaka sahip olmak kalpleri yumuşatır, ruhu kuvvetlendirir ve insanı yüce alemlere ulaştırır. Dolayısıyla insanın ilmen, aklen, kalben, ruhen iklikten arınıp hakikat ile bütünleşmesidir.
Aşk ile Huu…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...