Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ilim ve bilim insanlığa, Evrene faydalı olmayı amaçlar…


Ilim ve bilim insanlığa, evrene faydalı olmayı amaçlar...
Ilim; Dünyevi yaşantımıza bir anlam verebilmek, daha mükkemel bir yaşam sürdürmek ve amacına yönelik; Okumayla, deneyle, gözlemle elde edilen bilgidir. Bilgi; Aydınlıktır, olgunluktur, kendini bilmektir, söz sahibi olmaktır, ölümsüzlüktür yani kısacası cehaletin karşıtıdır. 

Şahı Merdan Ali; “Cehaleti, ilimle geri çevirin. Ilim, insanı akla götürür; Kim ilim öğrenirse olgunlaşır, akıllanır. Ilim; Ruhu diriltir, aklı aydınlatır ve cehaleti öldürür” buyurmaktadır. 

Ilim, bitip tükenmeyen sonsuz bir hazinedir. Ilim, sadece öğrenen kişiye yani sahibine değil tüm insanlık ve canlı alem için faydalıdır. Çünkü doğruyla yanlışı birbirinden ayırmanın en önemli vasıta, ilimdir. Ilim, insanların yücelmesine vesile olan bir fazilettir. 

Bilim, araştırmaya dayalı ve araştırma sonucu elde edilen bir bilgi olgusudur: Gözle gören, ellen tutulmayı gerektiren deney, düşünce ve gözleme aracılığıyla sistematik bir biçimde incelenmesini kapsayan bilgi ve pratik çalışmaların bütünüdür. Yanılma ihtimali olabilir. çünkü bilgi ile alakalıdır. Ilim de ise, kesinliğin ve yanılmanın yerini inanç alır. Dolayısıyla ilim ile bilim, birbirini tamamlar. Bilimin eksikliğini, ilim tamamlar. 

Ilim, sözlük anlamı; Bilmek, şuurda hasıl olmak, sağlam ve kesin bir biçimde, bir olayın gerçeğini bilmek“ gibi anlamlara gelir. Kelam ilminde, zahir ve batın olaylara uygun olan kesin inanç bilgisidir. Akli ve hissi(duyulara dayalı) mevzuuna giren, yanılmaya ihtimal vermeyen ve her olayın tanımasını sağlayan sıfattır. Yani ilim kalp ve tasdik(akıl) ile alakalıdır. 

Şahı Merdan Ali akılla ilgili; „Dinle bağdaşmayan bir akıl akıl değildir, akıl ile bağdaşmayan bir din din değildir“ demiştir. 

Ilmin faydaları…
Cehaletin önüne geçmektir, nefsini kötü isteklerden korumaktır, dünyevi davranış ve hareketlerimizde olgunlaşmaktır, konuşma-hitapta olgunlaşmaktır, güven ve itibardır. Yani kısacası insanoğlunun, kendi kendini olgunlaştırıp mükkemel hale getirmesidir. Böylece insanlara, her haliyle örnek olması ve aynı zamanda ilmiyle kendini ölümsüz hale getirmesidir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...