Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ilim ve Cehalet Savaşı...Ilim ve cehalet savaşı… 
Tarihte birçok savaşlar olmuştur. Bazı örnekler verecek olursak; Dinler savaşı (Hırıstiyan-Islam-Yahudi. vs.), Sınıf savaşları (Kominizm-Kapitalizm), Azınlık savaşları. vs.vs.vs.. Hz.Muhammed Mustafa yaşamında; Haşimi ve Emeviler savaşı vardı. Bu savaşın nedeni, inanmak ve inanmamak yani Hakk ile Batıl dı. Hz.Muhammed Mustafa’nın Hakk’a yürümesinden sonra ise, sünni ve Alevi savaşı vardır. Bu savaşın nedeni ise, ilim ve cehalet savaşıdır. 
 

Neden ilim ve cehalet savaşı? 
Şahı Merdan Ali, „Cehaleti ilimle geri çevirin“ derken; Olgunluğun, erdemliğin, ilim ve irfan sahibi olmanın yolu, okumaktan geçer ve dolayisiyle de okumanın önemini vurgulamıştır.  

Yol sahiplerinden ve önderlerinden bazı örnekler:
1- Hz.Muhammed Mustafa… 
* Ben ilmin şehriyim Ali o şehrin kapısıdır.. ilim dileyen kapıya gelsin. 

2- Şahı Merdan Ali… 
* Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.
* Ilim, maldan hayırlıdır.
* Ilim seni korur, malı sen korursun.
* Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar.
* Ilim hakimdir, mal ise mahküm.
* Ilim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.
* Ilim, ruhun hakimidir. * Ilim, sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.
* Ilim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez.
* Ilim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır.
* Ilim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyaların mirasıdır. 

3-Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli…
* Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.  

Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali sürekli ilmi ön plana çıkarmışlardır ve büyük bir değer vermişlerdir. 

Sıfın savaşında, Şahı Merdan Ali ve Muaviye arasındaki savaşda; Muaviye yenileceğini görünce çareyi hile yapmakta bulur ve Kur’an-ın sayfalarını mızrakların ucuna takarak askerleri etkileyip, Şahı Merdan Ali’ye darbe vurmak ister. Fakat Şahı Merdan Ali, orda şunu dile getirmiştir; Onlara inanmayın, gerçek Kur’an benim (Kur’an-ı Natık - Konuşan Kur’an) demiştir. Burda çıkarılması gereken mesaj; Ilim ve irfan, insanda gizli mesajdır. Ne yzık ki insanlar, bu mesajdan gereken dersi çıkaramamışlardır dolayısıyla darbeye uğramışlardır.  

Yine Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali zamanında, cemaatın toplandığı yerlerde yani ibadet evlerinde; Insanlara, aydınlatma mesajları verilmiştir. Birlik ve beraberlik, mesajları verilmiştir. Sevgi ve hoşgörü, mesajları verilmiştir. Lakin bu durum Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’den sonra, Emevi saltanatı döneminde ise; Bu ibadet evlerinde, Allah’ın peygamberine ve O‘nun Ehli Beyt’ine haşa haşa lanetler okutturulmuştur, küfürler ettirilmiştir. Bu ihanete ve zulme uymayanları ise, kılıçtan geçirilmiştir.   

Peki günümüzde yani 21’ci asırda insanlığın, erdemliğin hat safaya çıktığı bir dönemde camilerde neler oluyor?. Hangi islam ülkesine (Islam diyoruz fakat sözde islam gecinenlerdir, aslında islamla hiç bir alakası da yoktur) bakarsanız bakın, tek bir manzara görürsünüz. Her Cuma namazından sonra, eylemler gerçekleştirilir. Bu eylemler; Ister Yahudileri protestosu olsun, ister diri diri insan yakmalar olsun, ister insanları katletme olsun, ister başka bir neden olsun. Şahid olduğumuz olay camilerde örgütlenip, galyane getirip şiddet eylemleri yapılmaktadır.   

Şimdi bu noktada sormak gerekir. Ibadet eden, Hakk’ı çağıran, Hakk’ı zikr eden, ağzı dualı olan bir insanın kalkıp böyle bir girişimde bulunması hak mıdır yoksa batıl mıdır? Bizim görüşümüze göre, batıl oğlu batıldır. Yani cehaletin ta kendisidir. Çünkü ilim dediğimiz, akıl ve mantık dışı tamamen hislere dayalı ve ne yaptığını bilmeyen sadece emirleri yerine getiren kula kulluk eden birer askerdirler. Bu konularda, değerli Yaşar Nuri Öztürk ve son zamanlarda Zekerya Beyaz’ı da buna ekliye biliriz. Isyan etmekteler, bu yapılanların islamla bağdaşmadıklarını avazı yettikçe bağırmaktalar. 

Şahı Merdan Ali; „Cehaleti ilimle geri çevirin“ derken, ibadet evlerinin; Ibadet, bilim, hoşgörü evleri olması gerektiğini vurgulamıştır. Lakin günümüz camilerinde; Ibadet, ilim ve hoşgörü yerine fetva veren, kan döktüren, insan yaktıran, Hakk’ın yarattıklarına kıyıp eziyet etme hücreleri olmuştur. Daha fazla cami yapma yerine; Ilk okullardan fakülteye kadar, ilim yuvaları yaptırılsın ki insanlar aydınlansın, inancını akıl ve mantık ekseninde yerine getirsin. Kula kulluk son bulsun.  

Özetlersek: Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali islamı, günümüzde islam ülkelerinde ki yaşadığımız ve gördüğümüz islam değildir. Çünkü bu manzaralar, insanı ürkmektedir. Allah adına cihat, Allah adına fetvalar vermek, kendi kendini imam veya peygamber veya Allah tarafından kurtarıcı olarak göderildiklerini iddia edenler, Allah adına kan dökmeler vs. Bu mu islam dini? Hani islam dini barış, insanların bir orman gibi huzur ve mutluluk içinde yan yana yaşama felsefesiydi. Ne oldu da bu felsefe kan, şiddet, terör, insan haklarını ihlal eden, korku sacan bir felsefe haline geldi.   

Evet. Buda bize gösteriyor ki, günümüzde islamız diyenlerin islamla bir alakalarının olmadığıdır. Tamamen islam adı altında, Emevi kültürü ve yaşamını hayata geçirilmektedir. Bize düşen de Emevi örf, adet, yaşam biçimini ve islamı birbirinden ayrı tutup ve bu şekilde algılamaktır.   

Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali islamı: 
* Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alan islamdır.
* Akıl ve mantığa dayanan islamdır.
* Allah adına; Kan döken, fetvalar yazan, korku saçan, şiddet uygulayan, insanları sürü sayan, bu islam algısı, Emevilerin islam algısıdır, bu dini kılıç zoruyla benimseyenlerin islamıdır ve Allah ile aldatanların islamıdır.
* Islam dinini, intikam ile kin üzerine oturtan, talan ile soygunlara alet eden, bağnaz ile yobazlık üzerine kurulu olan, akıttığı kana bir türlü doymayan islam, Muhammed Ali islamı değildir ve olamaz da. Diri diri insan yakan, din adına fetva verip iftira atan ve katliamlara davetiye çıkaran, mazluma ah çektiren, kendi dışındaki tüm insani değerleri red eden yok sayan anlayış Muhammed Ali islamı değildir ve olamaz da.  

Son söz olarak; Daha fazla cami yapma yerine yapılan camilerin azaltılması; Ilk okullardan fakülteye kadar, ilim yuvaları yaptırılsın. Şahı Merdan Ali; „Ilim hakimdir, mal ise mahküm“ diye buyurmuştur... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...