Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Zülfikar’ın, tarihsel anlam ve görevi...


Zülfikar’ın, tarihsel anlam ve görevi...
Zülfikar’ın zahiri anlamı; Arapça’da “zu” edatı ile “fakara” fiilinden türemiş bir isim olan “fikar”ın birleşmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. “Fakara” deldi, kesti, kırdı anlamlarına gelmektedir.
 

Zülfikar; Melek Cebrail tarafında Hz.Muhammed’e bağışlanmış, batın ve zahiri alemi veya batın ile zahir ilmini temsil eden iki uçlu bir kılıçtır. Batın olarak Allah’ın ilahi ilmiyle ve zahiri olarak adalet hikmetiyle donatılmış Zülfikar’ı sahiplenecek tek bir kişi söz konusu olmuştur ve o da, Şahı Merdan Ali olmuştur. Hz.Muhammed Mustafa ilahi hikmetle donanmış Zülfikar’ı,  Şahı Merdan Ali’ye bağışlamıştır. 

Tarihsel olarak Zülfikar’ın, yeri ve işlevi…
Adaleti ve doğruluğu temsil etmiştir. Aleviler de, doğruların takipçisi bir toplum olmuştur. Dolayısıyla özü itibariyle; Doğruluğun ve adaletin hakim olduğu, eşitliğin egemen olduğu, her türden haksızlığın giderildiği, giderilmek için de Ehli Beyt adaletinin Dünya’ya hakim olması, Alevilerin en büyük özlemidir.
 

Zülfikar’ı, bu tarihsel konumu çerçevesinde değerlendirip haksızlıklara uğramış ve herkes için adaletin insani bir hak olduğunu benimseyen bir toplumun sembolü olarak kabul etmek en doğrusu olacaktır. 

Zülfikarın manasına erişmemiş, gerekli bilgi sahibi olmayanlar Zülfikar’ı; Insanları katleden, kan döken salt bir savaş aracı olarak algılayanlar büyük bir yanılgı içine düşmüşlerdir. Zülfikar’ı, dünyevi algılamalarımızla anlamaya kalktığımızda evet o algılama sıradan bir kılıç algısı olur ki buda manadan uzaklaşmış tamamen Zülfikar’ın dışında bir algılama ve yorumdur. 

Zülfikar Batın alemde; Allah’ın ilahi hikmetini temsil eder ve zahiri alem de ise Ilim ile bilimi, adalet ile hakkaniyeti, Hakk ile hakikati, mazlumdan yana zalime karşı durmayı, dolayısıyla tarihte hak arayanların ve hakkaniyetin sembolü olmuştur. 

Sonuç olarak günümüzde sembollerin, işaretlerin önemi gittikçe artmıştır. Bu da insanların arasındaki diyaloğun azaldığını, komünikasyon yerine sembollerle, işaretlerle kendini ifade etmeye çalışmalarındandır.  

Insanlar arasında, diyalog ve komünikasyonların gelişmesi lazımdır. Insanlar birbirlerini konuşarak anlamaya çalışmalıdır aksi taktirde semboller ve işaretler aramızdaki diyalog ile komünikasyon ucurumu daha da açılmasına neden olur diye düşünüyoruz. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...