Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insanlık için en güzel adalet, hak edene hak ettiğini vermektir…


Insanlık için en güzel adalet, hak edene hak ettiğini vermektir…
Adeletsizliğin olduğu yerde dil, din, ırk, onlar bizler ve senlik benlik ayrımı yapmadan adalet için ayağa kalkanlar varoldukça; Hakk ile batıl, mazlum ile zalim, ilim ile cehalet mücadelesi devam edecektir.
 

Aydın ve hür yaşamak için; Demokrasiye, insan haklarına, adalete, emeğe, okumaya, okutmaya, ilime, bilime ve insanlık onuruna sahip çıkmayan bir toplum ezilmeye, köle olmaya, kul kulluk etmeye mahkümdür.  

Ey insanlık!
Kula kulluğu istemiyorsan ayağa kalk, kalk hele kükre şu cihana; Hayat, senin haykırışına Allah eyvallah desin.
 

Demokratsın, Aydınsın, senin yüzün ak,
Korkudan korkma sen, haydi ayağa kalk,

Bu değerler senin, sahip çıkmaya bak,

Ne bedeller verildi, dön bir tarihe bak.
 

Kaldır başını yürü, karanlığın üstüne,
Ilmin ışığı ol, kör gözlere, gönüllere,

Kerbela ol, dar ağacı ol, yürü en önde,

Ne yiğitler can verdi, dön bir tarihe bak.
 

Şu cehallet ilminin, yoktur edep erkanı,
Ol edeptir kamiliğin sırrı, sen kendini tanı,

Seyyid Hakkı ilimdir ilim, karanlığın ışığı,

Nice kullar derya oldu, dön bir tarihe bak.
 

Insanlık için en güzel adalet, farklılık ve hoşgörüdür. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan, inanç ile düşuncelere saygı göstermek ve bu manevi değerlere, sahip çıkan tüm insanları kucaklayabilmektir. Hak edene hak ettiği verilmesi için ayağa kalkanları sahiplenmektir. 

Dolayısıyla Iyi bir insan, iyi bir Alevidir. Iyi bir Alevi, iyi bir insan olabilendir.
Alevi inancının özünde, iyi insan olmak vardır. Iyi bir insan olabilmek için, Eline Diline Beline sahip olmakla mümkündür.
 

Her toplumda, iyi ve kötü insanların olduğuna göre ırkı ırktan, kabileyi kabileden, mesebi mesepten, aşireti aşiretten, vs. üstülüğü yoktur. Tek üstünlük, akıl ile mantığı olgunlaştırıp ve iyi bir edep elbisesine bürünerek olgun, erdemli, faydalı, marifetli, Kamil-i Insan olabilmektir. 

Bu manevi değerlere sahip olmak için de, insanlar kendi ilim ışığını yakmalıdır.
Nice insanlar gördüm ilim deryası hemde uman ve
Nice okumuş insanlar gördüm toz ile duman.
 

Dört yanımız zulüm, kin ile kan,
Halimiz sana ayan, yetiş ya Alim,
Feryadımız, arş-u alaya varmadan,
Umudumuz sensin, yatiş ya Alim. 
 

Gel insana etme zulüm, sevecen ol,  
Insana yakışan sevgidir, sevgiyle dol,
Cehalete lanet, mazlumdan yana ol,  
Mazlumun carına sen yetiş, ya Alim.   
 

Seyyid Hakkı, dost cemali kabemdir,
Muhabbeti, niyazı Hakk kelamımdır,
Sevgi bilmeyen, acep Hakk’ın nesidir,
Ol muhabbetin aşkına, yetiş ya Alim.
 

Insanın, iyi ve kötüyü ayırabilmesi için, aklını olgunlaştırmalıdır. Aklın gıdası, ilimdir ve okumaktır. Çünkü insandaki Akıl düşünme, kavrama ve anlama yetisidir. 

Dolayısıyla insanı insan yapan, davranış ile hareketlerine anlam kazandıran ve yaşam çizgisinde sorumluluk bilincine getiren unsur, akıldır. 

Demek ki kainatta olan bitenler, akılda başlar ve yine akılda son bulur.
Aklı ile düşünen, insanlık alemine faydalı ve hisleri ile düşünen kişi; Kendine ve topluma zararlı insandır.

Aşk ile, gerçeğin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...