Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kutsal mekan - Türbe, ziyaretleri.Kutsal mekan - Türbe, ziyaretleri.
Kutsal mekanlar(Türbeler), asıl anlamıyla dini kişilerin; Allah’ın bir çok mucizeleri başta olmak üzere, doğaüstü özelikleri, gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inalınan ulu zatların(evliya, enbiya, ermiş) içinde yatırlarının(mezar) bulunduğu yapıdır.  

Bu özeliklerle donanımlı olan ulu erlerin; dünyevi hayatında insanlara manevi huzur, güç, umut, uğur getirdiklerine ve  aynı zamanda adaletli davrandıklarına inanılan; Allah’a dua edip ve dualarının bu ulu zatların yüzü suyu hürmetine kabulüni dilemektir.     

Duaların, dileklerin, yalvarışların yanlızca Allah’a yapılması gerektiği bilinmekle birlikte evliya, enbiya, ermiş kişilerin Allah’ın, bir çok özeliklerine dolayısiyle maneviyetine ulaşmış olmalarının, Allah’ın temsilcileri olduklarına ve dolayısiyle dileklerinin Allah tarafından bu kutsal kişilerin yüzü suyu hürmetine kabul edildiğine inanırlar.  

Kutsal mekanlarda yatan ulu zatlardan medet umma, yardım dileme görüşlerinin arkasındaki asıl temel neden ise, insanların ölümünden sonraki yaşamla ilgili inançlardır. Dini inançların birbirinden bir çok konuda farklı olsalar da, temel olarak ölümden sonraki yaşamla ilgili temel benzerlikler aynıdır. Bu temel benzerliklerde insanın öldüğünde, ruhun bedenden ayrılarak ruhlar aleminde yaşamın devam ettiği inancıdır. Ve aynı zamanda zahiri alemle(yakınlarıyla) sürekli iletişim halindedirler. Ölümden sonraki ruh halli Alevilerde ise “don değiştirdi” denilmektedir.  

Canlı varlıkların cümlesi için doğmak ne kadar hak ise ölümde bir o kadar haktır. Çünkü Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz. Varlığın birliğini Allah olarak kabul eden Alevi inancında ölüme; “Don değiştirdi”, “Hakk’a yürüdü”, “ruhu revan oldu”, “O hak dünyasına yürüdü biz ise nahak dünyasındayız” gibi deyimler kullanılıyor. Hiç bir varlık yoktan var olmadığı gibi, ebediyen de yok edilemez. Sadece don değiştirir. Yani ruhun sürekli olarak tekrardan bedene bürünmesidir. 

Hz.Muhammed; “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz” der. 

Yunus Emre ise; “Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm (....) Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası.” 

Özetlersek; Benim ruhum Allah’tan gelmektedir. Ben de Allah’ım, lakin ete kemiğe büründüğüm zaman yunus oldum. Allah’ı arıyorsanız Yunus’a ya da kendinize bakmanız yeterlidir(Bu deyim her beşeri kuloğlu için söylenmemiştir, sadece ulu, kamil, erenler, evliyalar için geçerlidir). Hepiniz Allah’ın birer suretisiniz. Ondan geldiniz ve yine ona döneceksiniz demektedir. 

Islam inancına mensup bazıları “Kutsal mekanlar(tübeler) için, “Dine aykırı” olduğunu söylemekteler. Islam’ın 5 farzından biri olan hac ibadetlerini gerçekleştirmek için milyonlarca hacı adayının her yıl ziyaret ettikleri kutsal mekanlar:

1- Mekke, 2-Safa tepesi, 3-Merve tepesi, 4-Arafat, 5-Müzdelife, 6-Mina, 7-Hz.Muhammed’in doğduğu ev, 8-Cennetül mualla, 9-‘Hacun’ ve ‘Malat’ diye anılan mezarlık, 10-Nurdağı, 11-Hira mağarası, 12-Sevr mağarası, 13-Hacerül esvet, 14-Makam-ı Ibrahim, 15-Cin mescidi, 16-Medine, 17-Cennetl Baki, 18-Kuba Mescidi, 19-Mescidi Cuma, 20-Mescidül Kıbleteyn, 21-Okçular tepesi ve Uhud şehitliği.  

Her yıl bunca kutsal mekanlar ziyaret edeceksiniz, salavat, dua, ibadet, medet, mürvet deyip, şeytan taşlamalar yapacaksınız ve daha sonra kalkıp Kutsal Mekanlar’ı ziyaret etmek din gereği haramdır diyeceksiniz. Bu iddiaların nekadar  inandırıcı, samimi olduğunu siz okur canlara bırakıyorum. 

Insan, özünde bütün alemleri toplamış bir küçük kainat’tır. Yaratıcı kemalini, insanı yaratışta bulmuştur. Bu konuda, Pir Hünkar Bektaş-ı Veli bunları şöyle özetlemiştir: „Kul Tanrı’ya Kırk Makam’da erer, ulaşır, dost olur.“  Ulaşmak ve dost olmak manası: Kendi benliğinden siyrilip Allah’ın benliğinde erimek. Onunla bir olamak. 

Yine Hallacı Mansur, En-el Hak dediği zaman Hakk’tan gayrı değilim, Ben Hakk’tan ibaretim demektedir. Hakk’ın varlığının onda yüz bulmasıdır. Şunu da belirtelim ki kutsal mekanları ziyaret etmek, her inançta vardır.
=Seyyid Haskkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...