Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Pir ile talip, neden evlenemezler?


Pir ile talip, neden evlenemezler?
Alevi inancında dini önder olan Pirin ve yol evladı olan talibin konumunu ortaya koyduğumuzda evlenmemenin nedenleri de kendiliğinde ortaya çıkacakdır. 

Inanç önderi, Pirin konumu.
Inanç insanların maneviyeti ile alakalı olup ahlak(Edep-erkan) ana yasasıdır. Alevi yol uluları ahlak yasasını üç ilke ekseninde ifade etmişlerdir; „Eline Diline Beline sahip ol“. Pir ise bu yasanın başkanı, sorumlusu ve görevlisidir. Anayasanın doğru bir şekilde insanlara uygulanıp ve insanlarca kabul görebilmesi için öncelikle sorumlu olan kişi bu yüksek ahlakı kendine uygulayıp, örnek kişi sıfatını teşkil etmelidir. 

Pir, yol kapsında manevi baba konumundadır. Yol evladı talipleri irşad eden, eğiten, tüm sorunlariyle yükümlü olan kişidir. Dünyevi alemde manevi olarak Pir, babanın babasıdır. Nasıl ki bir aile babası ailesinin tümünden sorumlu ise, inanç önderi olan Pir de tüm taliplerden sorumludur. Ve bütün talipler Pirin manevi evlatları konumundadır. 

Alevilikte, Pir ile talibin evliliğine karşı birinci sebep.
Alevi inancında ikrarın verildiği andan itibaren ikrarlılar arasında evlilik, kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü ikrar, manen ahiret kardeşliğini ifade eder. Ikrar kardeşliği manevi olarak biyolojik kardeşlikten de öteyedir. Biyolojik kardeşlikte kendi seçimimiz olmayan, emek sarf etmediğimiz bir durumdur. Iman kardeşliğinde ise kendi seçimimiz olan ve namus hariç canı cana, malı mala kattığımız bir kardeşliktir. Dolayısiyle günahına, mebaline, suçuna, her haliyle sorumluluğunu paylaştığımız ve üstlendiğimiz bir ikrardır. Bu ikrar aynı zamanda Allah’a verilen ikrarla eşdeğer görülür. 

Alevilikte, Pir ile talibin evliliğine karşı ikinci sebep.
Evlad-ı Resul nesli sadeliğinin koruması açısından evlenecek kişiler Evlad-ı Resul olmaları gerekir. Pir postuna otura bilmenin ilkesi Pir olan kişi, Pir kızı ile evlenmiş olması gerekir. Dolayısiyle bu ilke ile Ehli Beyt neslinin melezleşmesini önlemek, kutsallığını ve sade kalınmasını sağlamakdır. 

Alevilikte, Pir ile talibin evliliğine karşı üçüncü sebep.
Yolun buyruğu; Pir konumu gereği yolun ilim irfanını iyi bilen, sevgi, muhabbet ve örnek kişiliğiyle yola gönül veren talipleri temsil eden manevi babası konumundadır ve talipler de Pirin manevi evlatlarıdır. Pir talibiyle evlenmeye kalktığı zaman kendi evladı ile evlenmiş gibi eşdeğerde kabul edildiği için düşkünlüğü(suçluluğu) icab eder ki, bu durumda Pirin pirliği caiz yani kabul değildir. 

Yolun buyruğuna göre; Pir “manevi baba” konumunda ve eşi ise “manevi ana” konumundadır. Talip nazarında ikisininde değeri birdir. Çünkü Pirin olmadığı durumlarda Ana, Piri temsil edendir. Dolayısiyle Ana da yolun ilim irfanından haberdar olması gerekir. Gelen taliplerin sorunlarına cevap verebilecek, lokmasına dua verecek, mazuriyetlerini giderebilecek konuma sahip olması gerekir.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...