Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Seyyid ve Seyyidliğin anlamı.


Seyyid ve Seyyidliğin anlamı...
Alevi inanç önderi olan Seyyid, toplumun inançsal manevi hizmetiyle yükümlüdür. Yolun kural ve kaydelerini öğreten, ilmiyle eğiten, doğru yolu gösterendir. Taliplerin sorunlarını çözen, cevap bulan yani manevi hizmetten sorumlu ve yetkili kişidir. Toplumu, yaptığı muhabbetiyle hoş eden, eğiten, doğru yolu gösteren, Hakk’ın doğru yolunda yürümelerini sağlayan dini önder; Yapıcı, muhabbetçi ve adaletli davranandır.  

Imam Cafer-i Sadık Buyruğu’nda Seyyid tarifi;
“Ol zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve pirlik-secde Muhammed Ali’den kaldı. Ol sebepten, evlad-ı Resulden gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Murtadı tarikat, murtadı hakikattır. Ve hem irşadı ve biatı ve tövbesi makbul değildir. Çünkü evlad-ı Resulden biat yoktur. Sermayesiz kalmıştır. Onun aslı, asla yoktur. Ol kimse On iki Imam dergahından nasipsizdir.”   

Bir pir, talibini irşad edebilmesi için yolun ilim irfanından haberdar olamsı gerektir. Önce Seyyid kendisi her haliyle taliplere örnek olmalı ve talibin kalbinde yerini yapması gerekir.  

Imam Cafer-i Sadık Buyruğu, bu konu hakkında şöyle demektedir; 
”Pir olan kimselere gerektir ki kamil olalar. Dört kapı nedir, bileler. Evvel şeriatı, ikinci tarikatı, üçüncü marifeti, dördüncü hakikatı bilmek gerktir ki bunlar nereden geldi ve neden hasıl oldu, aslı nedir, bunların edebi nedir, udu nedir, hayası nedir, erkanı nedir, tövbesi nedir, farzı nedir, sünneti nedir, nafilesi nedir, işlemesi nedir bunları bile.  

Ve bir dahi, şeriat kaçtır, tarikat kaçtır, marifet kaçtır, hakikat kaçtır ve ondan sonra şeriat ne ile tamam olur, marifet ne ile tamam olur, hakikat ne ile tamam olur, bunları bilmek gerek. Bunlar nedir? Eğer bu dört erkanı böylece bilmezse ol pirin pirliği caiz olmaz.” 

Görüldüğü gibi Seyyid her haliyle kendini yetiştirmiş, her soruna bir çare bulan, her derde deva olabilecek konumda olmalıdır.  

Seyyidlik ise, inanç kurumunu ifade eder. Bütün dinlerde olduğu gibi Alevi inanç kurumu da kendine özgü bir yapısı vardır. Bu kurumun yapısı, hiyerarşi olarak; Mürşid, Pir ve Rehberden ibarettir. Bu sıfatların üçü de, Evladı Resul’dirler; Birbirine yrdımcı olur ve tamamlarlar.  

Mürşid, Hz.Muhammed; Pir, Şahı Merdan Ali ve Rehber ise; Imam Hüseyin’i temsil eder. El ele el Hakk’a ifadesi de budur. 

Mürşid en üst makamdır, sonra Pir makamı ve daha sonra da Rehber kurumu gelir. Yani Rehber, Pire; Pir de, Mürşide bağlıdır. Reber; çözemediği sorunu, Pire götürür. Ve Pir de çözemediği sorunu, Mürşid’e götürür. 

Dolayısıyla yol içerisinde suçluları, sorgu sual eden ve yaptırımları uygulayan da bu üç kurumdur.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...