Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yaratılanı sevmek, yaratandan ötürü...


Yaratılanı sevmek, yaratandan ötürü...
Yunus Emre, yaratılanı severim, yaratan’dan ötürü” sözü yaratan Allah; Insanın yapısından tutalım evrene ve kainatın kuruluşuna kadar, canlı, cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. Herşey Allahı’ın-Ilahi kuvvetin varlığına delildir.  

Akıl ve mnantığın vardığı nokta; Allah her yerdedir, her nesnede belirmiştir. Bu anlamda Allah’ın yarattığı her nesneye kendinden bir özellik vermiştir. Akıl ve mantık ilmine göre; Yaratanın her nesnede belirdiği için, yaratılan her nesne sevilir. Yaratılanı sevmek, yaratanı sevmektir.  

Yaratılan, bütün nesnelerin içinde insanoğlu; Düşünce ve yaratıcılığı gereği Allah’ın sırrına erişebilen tek varlık olduğu için, merkezi konumdadır. Bunun içindir ki insanoğluna muhabbet, sevgi ve aşk ile yaklaşmak; Incitmemek, zarar vermemek, kısacası kutsamaktır. Ve insanoğlunun emrine sunulmuş diğer canlıların da hiç birine zarar vermeyip sahip çıkmak ve cansız varlıkları da korumuktır. 

Insanoğlunu kırmamak gerekir çünkü kırılan gönüldür, gönül ise Hakk’ın evidir. Gönül kırmamak insana ve dolayısıyla de Allah’a duyulan saygı ve hürmetin bir ifadesidir. Insan kutsallığı hakkında Hz.Muhammed; “Allah’ın evi, müminlerin kalbidir. Ve yine Ali’yi seven beni sever, beni seven Allah’ı sever” demiştir.  

Insanoğlunun akıl ve mantıkla donatılmış olması, yaratıcısı gibi yaratıcı olmasından dolayı kutsal kılınmıştır. Bu konumda olan insanoğlu, Kamil-i Insan’dır. Dolayısıyla yaratan Allah’ın, yarattığı bütün nesnelere; Sevgiyle, muhabbetle ve hoşgörüyle yaklaşmak gerekir... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...