Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Perşembe gecesi, Alevilerin cem gecesidir...Perşembe gecesi, Alevilerin cem gecesidir…
Tutulan oruç, ibadet ve günün kutsallığı hakkında... 

Cem geceniz, mübarek olsun. Gelin canlar bir olalım, cem olalım, semah dönelim.
Tanık olduğumuz gibi “Dini Günler”in kutsallığı, inaçlarda farklı algılanmıştır. Bunlardan bazı örnekler:  

1- Alevilerde Perşembe akşamı yani perşembeyi, cumaya bağlayan gece kutsaldır. Aleviler kendi ibadetlerini, cem evlerinde irşad ederler. Alevi inancında perşembeyi cumaya bağlayan geceye, Cem gecesi denir.  

Alevilerce bilindiği gibi ve birçok Alevi inancıyla tanış olmuş dostlarımızın ve kamuoyununda bilgisi dailindedir ki, Aleviler cem ibadetlerini perşembe geceleri yaparlar buna aynı zamanda 48 Perşembe orucu, ibadeti de denir.  

2- Sünni islam inancı’nda, Cuma günü kutsaldır. Cuma günleri camiye gidip orda topluca Cuma namazını kılarlar. Burda dikkat edilmesi gereken husus; Sünnilerin Cuma namazı ve Alevilerin Cuma gecesi ibadeti ile hiç bir alakası yoktur. Sünniler gündüz/öğlende, Aleviler ise gece ibadetlerini yaparlar. 

Perşembe gecesini kutsal kılan, sebep ve nedenler...
1- Allah’ın dünyayı yapılanmasında, Perşembe günü dinlenme günü ve bu günde muhabbet ve sorgu suallerin yapılmış olması. Not, rivayete göre; Dünyanın inşası yedi günde tamamlanmış olması. Ve bu “yedi” sayısından yola çıktığımızda Perşembe haftanın ortası olmuş oluyor. 

2- Allah’ın peygamberlerine (dünyevi elçilerine), Perşembe akşamı muhabbet yapın, hutbeler okuyun buyurması, insanların topluca, birlik ve beraberlik ekseni içinde ibadet ve duaların yapmaları amacıdır.  

3- Hz.Muhammed Mustafa, Perşembe akşamı(Miladi: 632, Haziran ayının 08. günü) Hakk’a yürümüştür. 

4- Hz.Muhammed Mustafa, Hakk’a yürümeden önce vesiyetnamesini yapması. (Cebrail tarafından Hz.Muhammed Mustafa’ya, miracını yerine getirmesini ve yolcu olduğunu kendisine iletmesi üzerine Hz.Muhammed Mustafa miracını (Mirac; Yukarı çıkmak, yükselmek anlamındadır.) yerine getirdikten sonra en yakın çevresini toplayarak bana kağıt getirin size vesayetname yapacağım ki benden sonra hilafet çıkmasın demesi üzerine ordakilerden başta Ömer olmak üzere karşı çıkmışlardır. Çünkü Hz.Muhammed Mustafa’nın kendisinden sonra, kimi yerine halife olarak seçeceğini iyi biliyorlardı. Bundan dolayı Ömer; Peygamber sayıklıyor, ne dediğini bilmiyor demiştir ve vesayetnamenin yazılmasına engel olunmuştur.  

Hz.Muhammed Mustafa, ruhunu teslim ederken Şahı Merdan Ali; Hz.Muhammed Mustafa’nın cenaze ve defin hizmetiyle uğraşırken Emevi hanedanları, halife seçme telaşına kapılmışlardır. 

5- Birçok peygamberlerin Hakk’a yürümeleri, bu güne denk gelmiş olması. 

6- On Iki Imam’ların(Imam Mehdi hariç) Hakk’a yürümeleri ve matemlerin bu güne denk gelmesi. (Islam aleminde, Hicri ve Hıristiyan aleminde ise, Miladi takvimi kullanılmıştır.  

Aleviler, kendi inanç ve kutsal günlerini, Hicri takvime göre devam etmekteler. Bunun sebebi Sünni ve Alevi inaç günlerinin birbirine denk gelmemesiyle birlikte bunun engellenmesidir.  

Bilindiği gibi Hicri ve Miladi takvim arasında takriben 11 gün farkı bulunmaktadır yani her sene 11 gün ileriye gitmektedir. Burda en önemli örnek ise On Iki Imam Ayı, matem ayıdır. Işte bu dini ve kutsal günlerimizin bütüntümü, on iki ayda vuku bulması ve Perşembe gecesine denk gelmesindendir. Salı, Çarşambe ve Perşembe günü tutulan Hızır orucu, aynı keza. Perşembe gecesinin kutsallığı, bu manevi değerlerden kaynaklanmaktadır. 

Sonuçta Aleviler, Hakk Muhammed Ali Yolu’nda; Hakk’a yalvarışlarını, yakarışlarını, ibadetlerini Dünyevi meşkuliyetlerden uzak, Allah ile başbaşa kalmak ve huzur içinde yerine getirmek için Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, böylesi nurani bir atmosferin en ideal anıdır. 

Alevi inancında, Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye Cem gecesi denir. Dolayısıyla Aleviler, “Hayırlı Cumalar” demez; “Cem veya ibadet geceniz,” kutlu/mübarek olsun derler…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...