Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Incinsen de, incitme!


Incinsen de, incitme!...
Yunus Emre kalp-gönül konusunda; „Ararsan Mevla’yı gönlünde ara“ der. Kalp üzerinde durulan konular arasında kalp kırma, gönül incitmenin ayrı bir yeri vardır. Çünkü kalp, gönül ve can demektir. 

Incinsen de incitme, ilkesinde ifade edilen „incitme“ kalbe yöneliktir. Dolayısıyla kalbin aynı zamanda pek kırılgan ve ince oolduğu, hiç umulmadık şekilde çarçabuk kırılabileceğini ve telafisinin, onarmasının ise hemen hemen imkansız olmasıdır. 

Diğer bir manada ise, insanlar seni kırsada sen kırıcı olma; Bağışlayıcı, af edici ve gönül yapıcı ol anlamındadır. Insanlık bağışlamayı, af etmeyi, yapıcı olmayı öngörürken cehalet ise kırıcı, yıkıcı, tarumar etme zihniyetine sahiptir. 

Yoksa birilerinin, „pasiflik“ olarak algılamaları gibi; Haksızlıkları görmezden gelmek, doğruları yanlışa boğdurmak, haksızlıklara boyun eğmek, zalimin zulmüne katlanmak, vesayre elbetteki bu anlamda değildir.  

Çünkü Alavi toplumu; Pir Imam Hüseyin başta olmak üzere On Iki Imam gibi, haksızlığı onaylamayan, boyun eğmeyen ve zalimlerin zülmüne karşı mücadele veren bir toplumdur. 1400 sene zalimin zülmüne, olan bütün haksızlıklara karşı Pir Imam Hüseyin’den Pir Sultan Abdal’a, Sivas’a kadar onharca bedel ödemek pasiflik yerine mücedele verildiğinin en güzel ispatıdır. Bu tarihi duruş, bize göstermiştir ki; „Incinsen de incitme!“ ilkesi „Pasif“ olmak anlamında değildir.  

„Incinsen de incitme!“ ilkesi, insanlar senin kalbini kırsada sen kalp kırıcı olma; Bağışlayıcı, af edici ve gönül yapıcı ol anlamındadır. Insanlık bağışlamayı, af etmeyi ve yapıcı olmayı öngörürken cehalet ise kırıcı, yıkıcı, tarumar etme zihniyetine sahiptir. 

Insanın kalbi, ne kadar hasas ve kırılgan olduğu konusunda Yunus Emre:
Gönül Çalab(Allah)‘ın tahtı, Çalab gönüle baktı,
Iki cihan betbahtı, kim gönül yıkar ise.  

Buradaki mana: Insandaki gönül Allah’ın evveli, ebedi tahtı ve bıraktığı mukkades bir yer olarak oraya, özel bir değer vermiştir. Gönül, bu özel yaratılışıyla Allah’ın tecelli edip baktığı yerdir. Bu itibarla, gönül yıkan bir kişi iki cihanın bedbahtı olarak niteleyip ve bu işin büyük bir günah olduğunu ifade eder.  

Konuyla ilgili Avrupada, yaşanmış bir olayı anlatmakta fayda vardır...
Adamın biri, bir insanı öldürerek katil oluyor. Ve bu kişi, adam öldürdü diye şikayet ediliyor. Kanun önüne çıkarılır ve hakim, bu kişiye idam kararı verir. Bu kişi idam sehpasına çıkarılır, idam ipi boynuna takılır ve sıra idam sehpasının, ayaklarının altından atılmasına gelir.  

* Hakim diyorki, sehpayı alın adam ölsün fakat orada bulunan insanlardan kimse sehpayı almıyor. Hakim dönüp oradaki insanlara soruyor, neden almıyorsunuz?
* Halk Hakime, o katildir bizde mi katil olalım? O zaman bizler iki kişinin katili olmuş oluyoruz diye cevap verirler.
* Hakim, peki bu sehpayı kim alacak?
* Halk, ancak onun çocukları alabilir diyorlar. 

Derken katilin çocukları çağrılıyor ve çokcuklar, idam meydanına geliyorlar. Hakim, çocuklara durumu izah ettikten sonra sehpayı sizin almanız gerekiyor der. 

* Çocuklar, Hakime sorar neden biz alalım?
* Hakim, sizin babanızı öldürmüş ya.
* Çocuklar, iyi de o zaten katildir biz ne diye katil olalım? Biz, almıyoruz derler. 

Sonuç itibariyle adam idam edilmesine idam edilmiyor fakat her nereye gidiyorsa kimse selam vermiyor, fırıncıya gidiyor fırıncı ekmek vermiyor, para veriyor kimse parasını almıyor, selam veriyor kimse selamını almıyor dolayısıyla tamamen toplumdan soyutlanıyor. Ve çaresiz kalıyor, bir çıkar yol bulamıyor derken kendini bir nehirin içine atıyor ve kendi ölümünün kararını kendi eliyle vermiş oluyor. 

Alevi inanç yargı mekanizması, yaptırım yerine toplumdan soyutlama ve kişinin yaptıklarından caydırıma ilkesi uygulanır. Buda Alevi inancının yargı mekanizmasının, ne kadar adaletli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Allah’ın adaleti yerli yerindedir, yeterki insanoğlu riayet etmesini bilsin. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...