Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Neden Alevilerde kabe, Kamil-i Insan’dır?


Neden Alevilerde kabe, Kamil-i Insan’dır?
Allah; Henüz tecellinin ortaya çıkmadığı zuhursuzluk aleminde gizli bir hazine iken, bilinmeyi istemiștir. O’nu kavrıyabilecek, yoktan varoluşu idrak edebilecek ve O’nun gibi yaratıcı gücüne sahip olabilen, akıl ve düşnce özeliğiyle donatılmış insanoğlunu yaratmıștır.  

Insan Hakk‘ta Hakk insanda, 
Ne ararsan var insanda, 
Çok marifet var insanda, 
Mademki ben bir insanım. 

Aşık Daimi 

Yoktan varoluş inancına göre Kainat; Sevgi ve ilahi aşk özelikleri üzerine yaratılmış, inşa edilmiştir. Bu varoluş sürecinde insanoğlu başta olmak üzere, bütün kainat; Özü, öze ulaştıran belli evrelerden geçmesi gerekir. Bu evreler;

1- Erdemliğe ulaşma evresi,
2- Varlıkların birliğine ulaşma evresi ve
3- Allah’ın birliğine ulaşma evresidir. 

Ham ervahlıktan erdemliğe, erdemlikten, varlıklar birliğine ve Varlıklar birliği’nden de Allah’ın birliğine ulaştıran yeğane ilahi güç, sevgidir. Allah’ın, zahir ve batın ilmine nail olmuş Şahı Merdan Ali ise; Bu evrenlerin bir bütünüdür, irşad kapısıdır. 

Insanoğlu’nun görevi de, irşad kapısına varıp yetenek ve kabiliyeti ölcüsünde bu evrelerden payına düşen nasibini alıp; Erdemli, olgun, marifetli insan olmakla birlikte Sırr-ı Hakikat kapısında, Allah’ın sıralarına nazil olup, O’nun benliğinde eriyip, öze varmasıdır.  

Yoktan varoluş, yaratılış; Zahiri olarak yaratılan, yaratanın görünüş alanına çıkışıdır. Bu görünüş alanının merkezinde ise, insan vardır. Insan, evrenin „küntü kenz’idir“ (gizli hazinesidir); Kainatın bir aynasıdır.  

Kainatın aynasıyım,
Mademki ben bir insanım, 
Hakk’ın varlık deryasıyım, 
Mademki ben bir insanım.

Aşık Daimi 

Hakk Kelamı’ndan kaynak verecek olursak; “Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız (Kaf  Suresi, 16’cı Ayet.)” denmektedir.  

Hz.Muhammed Mustafa ise; “Allah’ın evi, müminlerin kalbidir” der. Ve bundan dolayıdır ki Aleviler; Kabemiz Kamil-i Insan’dır derler. 

Tevrat’ı yazabilirim,
İncil'i dizebilirim,
Kur’an-ı sezebilirim,
Madem ki ben bir insanım.

Aşık Daimi 

Insanın sadece küçük bir bedenden oluşmadığını Şahı Merdan Ali, şöyle ifade etmektedir; „Sen kendini küçüçük bir bedenn sanıyorsun; Oysa ki koskoca bir evren sende dürülmüştür. Sen ey insan, açıklayıcı bir kitap gibisin; Harfler içteki sırları açığa vuran vasıtalardır. Derman sende, ama senin haberin yok.” Dolayısıyla insanoğlu, tanrının konuşan dili ve ağzı olmuştur. „Sen seni bilirsen yüzün Hüda,da dır; Sen seni bilmezsen, Hakk sende cüdadır“ sözü de bunun ispatıdır. 

Tanrı’sal görünüşün en olgun örneği, Şahı Merdan Ali’nin nesnel varlığıdır. Şahı Merdan Ali, en olgun ve yetkin insandır. Kamil ve erdemliğin bütün faziletlerine sahip olan Şahı Merdan Ali, Alevilerin ibadet ve inancının mıhenk taşı olmuştur. Tanrısal görünüşün onda belirmesi bu insan üstü yetkinlik ve özelikleri nedeniyledir, Allah’ın gizli sırlarına erişmiş ve O’nun benliğinde eriyip yok olmasındandır...  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...