Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Imamet ve Imamlık makamı...


Imamet ve Imamlık makamı...
Hz.Muhammed Mustafa’dan sonra Allah’ın yeryüzündeki temsilcileri; Her türlü kötülüklerden arındırılıp üstün nitelik, tanrısal sıfatlarla yükümlenmiş din önderlerine verilen sıfattır. Aleviliğin temelini, imamet inancı oluşturur. Imamların atası, Şahı Merdan Ali ile başlayan ve Imam Muhammed Mehdi ile tamamlanan imamların sayısı on ikidir. Ancak Şahı Merdan Ali Imam değildir, Velilik makamının sabidir. 

Allah’ı temsilen, yeryüzünde dört makam vardır.
1- Nebilik makamı,
2- Velayet makmaı,
3- Imamet makame ve
4- Seyyidlik makamıdır. 

Makamlar ve makam sahipleri…
Nebilik makamının sahipleri, Resul ve Peygamberlerdir.
Velayet makamının sahibi, Şahı Merdan Ali’dir.
Imammet makamının sahipleri Imam Hasan, Hüseyin, Zeynel Abbidin, Muhammed Bakır, Caferi Sadık, Musa-i Kazım, Ali-ül Rıza, Muhammed Taki, Ali-ül Naki, Hasan-ül Askeri ve Muhammed Mehdi’dir ve
Seyyidlik makamınının sahipleri ise, Evlad-ı Resul olan on bir Imamın evlatlarıdır. 

Ne üzücüdür ki günümüzde Imam Makamı ile dünyevi mevkiler, karıştırılmış ve dahası birilerinin imamı seçebileceğini veya görevden alabileceğini sanmaktalar. Bu yanlış algılama sonucu bu kişilere itaat, Hz.Muhammed’e itaat gibi değerlendirilmiştir ki bu yanlıştır ve büyük bir yanılgıdır. Çünkü Imamet; Nübüvvet ve Velayet makamı devamı olduğu için Hz.Muhammed Mustafa gibi onlarda, her türlü kötülüklerden arınmış ve masumdurlar. 

Oysaki Imamet makamı, Mübivvet ve Velayet makamı’nın devamıdır; Ancak Hz.Muhammed Mustafa’nın soyundan gelenler, bu görevi yerine getirmekle mükelleftirler. Her türlü dünyevi çıkar gibi nefasani menfaatlerle donanmış kişiler Imam olamaz ve değildirler. 

Imamet makamı, Velayet makamı gibi ilahi bir makamdır. Allah tarafından masum, temiz ve her türlü kötülüklerden arındırılıp üstün nitelik, tanrısal sıfatlarla yükümlenmişlerdir. Velayet'te gerekli ve mevcut yükümlülükler imamet makamı için de geçerlidir. Alevi inancında imamlar seçilmez, Allah tarafından temiz ve masum kılınmış Muhammed Ali soyundan gelenler temsil eder. 

Özetlersek;
* Şahı Merdan Ali soyundan gelen, on bir kişiden her birine verilen sıfattır. 
* Alevi inancının temelini, imamet inancı oluşturur. 
* Şahı Merdan Ali ile başlayıp, Imam Mehdi’yle tamamlanan bu imamların sayısı on iki’dir. Imamların varlığında dile gelen, biçimlenen inanç yolun özünü oluşturur. 
* Imam üstün nitelikleri taşıyan, Tanrı’nın kerametleriyle mükafatlandırımış ulu zatlardır. 

Dolayısıyla insan üstü sayılan, yetenek ve yetkileri vardır. Görevi yanlızca toplumu yönetmek değildir, insanlarla Tanrı arasında manevi bağlantı kurmaktır. Yani yol gösterendir, eğitendir ve arındırandır.
Aşk ile, yolun demine Huu...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...