Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hakk’ın huzurunda, Pir-u Pak olmak…


Hakk’ın huzurunda, Pir-u Pak olmak…
Insanoğlu, Zahiri dünyaya gözünü aştığında tertemiz bir ruha ve mahsum bir karektere sahiptir.
 
Ruh ve Karekter (kişilik) nedir?
Ruh nedir?
Ruhun tarifini yapa bilmek için, hangi felsefeden bakıldığı önemlidir. Dinden dine, felsefeden felsefeye, Kültürden kültüre farklı yorumlar yapılmaktadır. Bu farklılıklardan geçip genel bir yorum yapmak, insan aleminde pek kabul görmez. Bunun örnekleri Din, Teoloji veya bazı filozofların yaptıkları farklı tanımlardan görmek mümkündür.

Ruh, inanç ve felsefede, insan varlığında maddi olmayan yani görülmeyen, elle tutulmayan, insan varlığının özü olarak kabul edilir. Teoloji de yani Din, inanç konuları ile ilgilenen bilim adamı-Teolog da ise, ruh kişinin ilahiliğe iştirak eden kısmı olarak yorumu vardır ve ruh, ölümden sonra kişinin varlığını sürdüren bir varlık olarak ele alınır. Yine bir çok çeşitli inançlar ve filozoflar, ruhun yapısı beden ile ilişkisi ölümle olup veya olmadığı yönündeki bir çok farklı yorumların olmasıdır. Yine birçok dini ve felsefi gelenekte, ruhun her canlı oluşumun içteki özünü içeren ve kendine özgü bir varlık olduğu söylenir.

Alevi inancında, ruhun tanımı: Kişinin, Dünya yaşamında yaptıklarından sorumlu tutulan ruhtur. Dolayısıyla gelecek yaşamında, ödül veya cezaladırılan da ruhtur. Allah, Hz.Adem’in cesedini topraktan şekillendirdikten sonra ona kendi ruhundan üflemiş ve böylece Hz.Adem hayat kazanmıştır. 

Canab-ı Hakk, insanı iki varlıktan var etmiştir... 
Birinci varlık: insan bedeninin topraktan olduğu için, tekrardan toprağa dönmesi yani toprakla bütünleşmesidir. 
Ikinci varlık: Insana, hayat veren ve onu düşünen, anlayan, idrak eden bir kişi haline sokan maddi olmayan ölümsüz varlıktır. Bu varlık yani ruh, Allah’ın emaneti olduğu için tekrar sahibi olan Allah’a dönecektir ve O’nunla bütünleşecektir. Bu tanımdan yola çıktığımızda, insanın dünyasını değiştirmesinden sonra beden toprak olurken, ruh ebedi olduğu için yaşamaya devam etmektedir.
 
Ruh hakkında yapılan bazı yorumlar…
* Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız. (Tolstoy)
* Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar. (Voltaire)
* Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinniyettir. (Gerhart Hauptmann)
* İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. (Euripidies)
* Gören, duyan yalnız ruhtur, geri kalan her şey sessiz ve sağırdır. (Epicharm)
* Ruhun da vücut gibi ihtiyaçları vardır. (Rousseau)
* Basit bir ruh mutluluklarla övünür, felaketlerle de yere serilir. (Epicure)

Karekter(kişilik) nedir?
Karekter kelimesi, Fransızca (carectére) dan gelmektedir. Karekter, ayırt edici niteliktir. Bireyin yani kişinin kendine özgü yapısı, başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün özelikler, kişinin ana yapısı demektir. Felsefe boyutunda karekter; kişinin kendi kendine hakim olması, kendi kendisiyle uyum içinde olması, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam ve uyum içinde kalabilmesini sağlayan özeliklerin bütünüdür.
 
Karekter hakkında yapılan bazı yorumlar…
* Bir insanın hayatı onun karekteridir. (Alexis Carrell)
* Bir insanın asıl karekteri eğlence tarzının içinde saklıdır. (Reynolds)
* Güzel bir düşünceyle güçlü bir karekter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe)
* Her insanın üç türlü karekteri vardır: belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. (Karr)
* Insanın karekteri en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe)
* Insanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karekterlerin eseridir. (La Rochefaucauld)
* Karekter ağaç ise, şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir. Biz hep gölgeyi düşünürüz. Oysa karekter ağacın kendisidir. (Abraham Lincoln)
* Karekter çelik gibidir kırılmaz, fakat bükülebilir. İnat ise beton gibidir, ancak kırılabilir, bükülmez. (Laedri)
* Karekter, güç ve uzun süren bir alışkalıktan başka bir şey değildir. (Plutarch)
* Zayıf karekter, bir günah gibidir ama, insanı günaha götürür. (Brigitt)

Karekter üzerinde yapılan bu güzel yorumlardan mutlak insan, dört dörtlük yani tam insan, adam gibi adam ola bilmenin yolu bu iki varlıkların birleşimi ve uyum içinde olmasından geçer. Maddi ve manevi yani Zahir ile Batın alemde, ruhumuzun manevi açıdan beslediğimiz sürece; Bütün yanlışlardan, hatalardan, günahlardan arındığımız sürece, huzuru yakalama şansına sahip olabiliriz.

Insanoğlu, kendi içinde genel olarak hep tek başınadır ve yanlızdır. Bu içindeki yanlızlığımızı bir takım yanlışlarla doldurmaya kalkarsak, kendini kandırmaktan öteye bir şey değildir. Gerçek anlamda insanın içindeki yanlızlık, hiç bir zaman dolmaz. Yani bir takım yapmacık eğlenceler, partiler, meyhaneler, bir takım maddi hesaplar ve buna dayalı bir yaşam boş bir yaşamdır.

Elbette insanoğlu, maddi olarak rahat etmek zorunda. Nasıl ki, insan middesini yiyeceklerle dolduyorsa ve açlığını yiyeceklerle gideriyorsa, aynı zamanda manevi açlığının giderilmesi için Allah’a sığınmalıdır. Böylece içindeki kuşkuları giderir, duygu ve düşünceler netleşir, arınır, temizlenir ve Pir-u Pak olur.

Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin belirttiği gibi, asıl temizliğin gönlümüzde ve yüreğimizde olmasının önemini belirtiyor. Gönlümüzdeki bütün yaramazlıkları, süpürüp manevi anlamda iç temizliği sağlamalıyız. “Insan, yüreği kadar insandır” demiş bir düşünür. Yüreğimizi Hakk’ın evi etmeliyiz ki, Hakk’da mihman olabilsin. Çünkü en büyük alem, orasıdır. O alem, yanlışlarla doldurulursa doğruya yer kalmaz.

Imam Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor: “Önce doğruları görünüz ki yanlışları ayıra bilesiniz.” Hakk’ın mihman olduğu konak, temiz ve pak olmalıdır.
Aşk ile, ne mutlu yüreğini ve gönlünü temiz tutana…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...