Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Manevi yolun ikrarı, Edepli olmaktır.


Manevi yolun ikrarı, Edepli olmaktır...
Manevi yola talip olmak isteyen bir kişi, öncelikle Eline Diline Beline sahip olmalıdır. Elini hıyanetten, Belini şehvetten ve Dilini, gıybetten sakındırmalıdır.  

Alevilikte, Eline sahip olmak; Elinle koymadığını almamak, kimsenin hakkına müdahalede bulunmamak, kul hakkına ve emeğe saygılı olmaktır. 

Diline sahip olmak; Dilin ucuna gelen her sözü söylememek, gözün görmediğini söylememek, sır saklamak, kimsenin ayıbını yüzüne vurmamak, iftira etmemek, kötü söz etmemek ve kimsenin kalbini incitmemek. Yani Dil ile, insanlara zarar vermemektir. 

Beline sahip olmak; Eşitinden gayri başka bir kadınla veya erkekle cinsel ilişkiye girmemek, helalin olmayana uçkur çözmemektir. Yani nefsine, sahip olmaktır. 

Dolayısıyla anlamı bu kadar derin ve kapsamlı olan EDEP sözcüğü gibi, üç kelimeyle ifade edilen başka bir sözcük yoktur. 

Alevi inancında, üç kelimeyle ifade edilen manevi ahlak kuralları; Toplum içindeki manevi ahlak düzenini sağlamak, huzur-uyum içinde yaşamak için uyulması gereken kesin kurallardır. Bu kurallara sahip olabilmek için, bir Mürşidin terbiyesinden geçerek onun eteğinden tutmak gerekir.

Halk ozanı Davut Sulari, Pir ve talip hakkında şöyle demekte;

Pir olan kişiler riyakar olmaz,
Ilimsiz irfansız insan yol almaz,
Çoğunda dert var ki dermanı bulmaz,
Canı şah aşkına vermez mi talip?
 

Davut Sulari de talip bu yola,
Cahdet ki çeşmeden bakracın dola,
Beni muhtaç etme yaramaz kula,
Öl dediğin yerde ölmez mi talip? 

Aşık Davut Sulari 

Sonuç itibariyle Alevilikte, Edep; Eline Diline Beline sahip olma ilkesinin, kısatılmış hali ve Alevi inancının, temel etik-ahlak ilkesidir.  

Yola gireçek olan bir talip, edebine sahip olacağına dair Cem erkanında ikrar  verir. Verilen ikrarın amacı da, kötülüklerden arınmaktır. Eğer insanlar, bu ilkeleri maksimal uygulamış olsalar cehalet, yoz ve yobazlık bugünkü seviyede olması mümkün değildir... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...