Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Peygamberlik devri.....


Peygamberlik devri...
Peygamberlerin temel görevi, insanları sadece Allah'a kul­luğa çağırmak, Allah’a giden doğru yolu göstermek, doğru yolu bulmalarında yardımcı olmak ve onları kendiliklerinden uydurdukları sahte ilahlara(putlara) tapmaktan uzaklaştırmaktır. Toplumları, her türlü sapıklıklardan, ahlaksızlık ve kokuşmuşluklardan temizlemektir. Dolayısıyla insanların manevi halleriyle yani edep-erkaniyle sorumludurlar. 

Peygamberler dini tebliğ ederken, dini esasları açıklama, öğretme, uygulama, öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltme, insanları kötülüklerden temizleme ve arındırma görevlerini yerine getirirler. Bu görevini yerine getirirken herhangi bir baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır. Ayrıca ilahi mesajı insanlara ulaştırmak için birçok peygamber sıkıntı çekmiş ve bu sıkıntılara katlanmışlardır. Ölüm tehdidine ve tehlikesine rağmen görevlerini yapmaktan vazgeçmemişlerdir. 

Hz.Muhammed Mustafa, peygamberlik devri hakkında; “Peygamberlik devri benimle son bulmuş, velayet devri başlamıştır. Benden sonra insanlar, Allah’ın emirlerini ve Islamiyet’i en doğru şekilde Velilerden ögreneceklerdir. Benim Velim ve vasim Ebu Talib oğlu Ali’dir” buyurmuştur. Şahı Merdan Ali’ye verilen bu Velayet; O’ndan çocuklarına (On Iki Imam’lara) ve onlardan da onların çocuklarına ve soyu, takip ederek kıyamete kadar sürecektir.  

Anadolu Aleviliği'nde, Ocakzade dediğimiz seyyidler bu velayet’in sahipleridirler. Alevilik, bu velayet sahiplerinin sürdüğü-devam ettirdiği inanç ve yaşam şekli, Hakk Muhammed Ali’nin yoludur. Her yolda olduğu gibi, bu yolda da rehbersiz yürünmez; Irşad edici, aydınlatıcı Pir-Mürşid olmadan doğru istikamet bulunmaz.   

Muahmmed Ali yolunda, Esas ve belirleyici olan kișiler degil, yolun ilkeleridir. Kişiler, nefsine uyup yolda azgınlık yapabilirler fakat kişilerin yanlışından, uyumsuzluğundan, bilgisizliğinden ötürü yoldan uzaklaşmak, yola sırtını çevirmek veya yola tepki göstermek doğru değildir. Bu gibi yanlışlara düşmemek için, yolu doğru kaynaklardan öğrenmektir. Dolayısıyla okumak, araştırmak ve incelemek gerekir... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...