Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

İlahi adalet ve manası.İlahi adalet ve manası.
İlahi adalet; Allah’ın zahir ve batın anayasasının ismidir.
Zahiri manası; Her nesnenin kendi yerli yerine konulması, dengeli ve eşit olmasıdır. Kimsenin hakkını ziya etmemek, birinin hakkını bir diğerine vermemek ve kullar arasında ayrım yapmadan adalet içinde yönetmek, insanların hakkını korumak, zulme asla rıza göstermemek, zalime karşı mazlumdan yana tavır  almak, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmaktır. Özetlersek bütün canlıların, hukukuna riayet etmektir.  

Zahiri alemde olduğu gibi Batın alemde de, ilahi adaletin hakimiyeti söz konusudur. Pir Sultan Abdal’ın buyurduğu gibi; “Kalsın bizim davamız, ulu divana kalsın”.  

Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Şura Suresi, 30’cu ayet. 

Ve yine
Size, başkalarına iki katını dokundurduğumuz bir musibet dokununca; “Bu da nerden!” mi dediniz? De ki; “O, sizin özbenliklerinizdendir.” Allah, her şeye kadir’dir. Ali Imran Suresi, 165’ci ayet. 

Ilahi adaleti tebliğ eden, yaşayan ve yaşatan kişi Allah’ın elçisi olan peygamberlerdir. Elçilik ve Peygamberlik mana olarak; Insanları dünyevi alemde doğru yola davet edip, doğru yolu göstermek, insanların üzerindeki zahir(dünya) ve Batın(ahiret) işleri hakkında Allah ile kullar arasında yapılan elçilik demektir.  

Dolayısiyle ilahi emirleri adalet sistemi içinde ilahi irade ile  tebliğ etme, yaşama ve yaşatma sorumluluğu ile görevlendirilmiş kişidir. Zaman zaman yoldan çıkan ve sapıtan insanları tanrıya çağırmak, doğru yola davet etmektir.  

Inançta zorlama yoktur ve tamamen gönül rızalığına dayalıdır. Peygamberlik, çalışmakla elde edilemez. Allah, kulları arasında uygun bulup seçtiği kimseye verdiği görevdir. Dolayısiyle Islam dini; Insanları kendi iradeleriyle doğru yola çağıran ve Hz.Muhammed tarafından insanlara tebliğ edilen ilahi adalet düzenidir.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...