Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhammed Ali yolunda, zor olan ikrarında durmaktır...


Muhammed Ali yolunda, zor olan ikrarında durmaktır...
Allah Muhammed ya Ali! Medet, mürvet. 

Hakk Muhammed Ali yolunda zor olan, verilen ikrarında durmaktır...
Çünkü ikrar; Muhammed Ali’yi zikretmek, Hakk ve hakikatin yolunda yürümektir.
Pir Imam Hüseyin’i zikretmek, zalim ve haksızlığa boyun eğmemektir.
Ehli Beyt’e ikrar vermek, Tevella ve Teberra ilkesine bağlı kalmaktır.  

Dolayısıyla Hakk Muhammed Ali yoluna ikrar vermek, ikrara bağlı kalmak, ayağa kalkıp insanlık yoluna hizmet etmek ve yolda doğru yürümek, Dört Kapı Kırk Makam ilmine sahip olmakla mümkündür.   

Dört Kapı Kırk Makam, insanın ilim irfanla olgunlaşma evreleridir…
Her ulu kapının kendisine has, 10’ar tane alt makamları vardır. Bu makamlar, insanın ham ervahlıktan olgun insan olma evreleridir.
Çünkü Alevi inancında, amaç Kamil-i Insan olmaktır.  

Dört kapı kırk makam üzerine kurulu olan Alevilik inancında, ilk kapı ve buna bağlı on makam, şeriat kapısıdır. Ancak buradaki şeriat’ın, Radikal islamlıktaki şeriatla hiçbir alakası yoktur.  

Herşeyden önce şeriatın kaynaklarının yorumlayış ve algılaması farklıdır. Radikal islamlıkta Hz.Muhammed Mustafa, Allah’ın buyruklarını Melek Cebrail aracılığıyla insanlara ileten bir aracıdır. Alevilikte ise şeriatın Tanrısal kaynakları, doğrudan doğruya insan olarak Hz.Muhammed Mustafa’nın iç güdüsel zekasının, sezgisel aklının ürünüdür. Melek Cebrail, Hz.Muhammed Mustafa’nın Tanrısal özle buluşan içgüdüsel zekasının veya sezgisel aklının bir simgesinden başka bir şey değildir.  

Pir Hünkar; "Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır ve dost olur." buyurmuştur.
Bunun manası, görsel alemde; Kendini bulmak, ikrar verip teslim olmak, nefsini bilmek, Hakk’ı özünde bulmak ve Hakk ile beraber olmak yani Kamil-i Insan olmaktır.  

Pir Sultan Abdal; „Dört kapı içinde bir şehir gördüm, mihmanımız Şahı Merdan Ali’dir“ buyurmuştur.  

Burada ki mana ise; Dört Kapı Kırk Makam evrelerinde, elde edilen zahir ve batıni ilimdir. Zahiri ilim, Hz.Muhammed Mustafa’nın ilim irfanı ve Batıni ilim ise, Şahı Merdan Ali’nin ilmidir. Dolayısıyla Allah’ın, ilahi kelamının sırları ve hikmetidir. 

Buyruk ve Makalat’a gore, dört ulu kapı ve bu dört ulu kapıya bağlı, kırk makam vardır...
1. kapı, Şeriat, 2. kapı, Tarikat, 3. kapı, Marifet ve 4. Kapı Sırr-ı hakikat kapısıdır. Insanoğlunun erişebileceği son kapı, Sırr-ı Hakikat kapısıdır.  

Her ulu kapının, kendisine has alt kurumları vardır. Bu kurumlar, insanın ham ervahlıktan yani çiğ, olgunlaşmamış olgun insan olma yollarıdır. 

Buyruk’a göre şeriat kapısı: Gemidir, bilmektir, kulluk etmektir, ilimdir, tendir, kapıdır, mumdur. 

Şeriat, Hz.Muhammed Mustafa’nın şanına; Tarikat, marifet ve hakikat ise, Şahı Merdan Ali’nin şanına gelmiştir. Şeriat, Hz.Muhammed Mustafa’da zahirileşti; Tarikat, marifet ve hakikat ise, Şahı Merdan Ali’de sır olmuştur. 

Hakk ile hakikat sırrına erebilene,
Hakk ile hakikat yolunda yürüyebilene,
Zalim ve haksızlığa boyun eğmeyene,
Aşk ile, Tevella ve Teberra ilkesine bağlı kalan yüreklere selam olsun… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...