Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Lanet olsun, Ehli Beyt düşmanı Yezid’e...


Lanet olsun, Ehli Beyt düşmanı Yezid’e...
Yezid bin Muaviye; Hz.Muhammed’in sevgili torunu Imam Hüseyin’i, Kerbela’da susuz ve zulüm ile katleden, islamlıkla alakası olmayan bir din düşmanı ve putperest zalimdir. 

Yezid bin Muaviye kimdir?
Yezid Emevi imparatorluğunun kurucusu, ilk halifesi olan Muaviye bin Ebu Sufyan’nın oğlu ve Hz.Muhammed Mustafa ve Eli Beyt’inin en büyük düşmanlarından olan Ebu Sufyan bin Harb’ın torunudur.  

Annesi Ben-i Kelp kabilesinden Maysun’dur. 646 yılında Şam’da Dünyaya gelmiş ve 683 yılında Şam’ın Hevran köyünde ölmüştür. Halifelik süresi, üçbucuk yıldır. Soy olarak, Ümmeye oğulları’nın soyundan ve Emevi kabilesinin hanedanlarındandır.  

Muaviye, ölmeden önce 679 yılında çeşitli hille ve tehditlerle halkı oğlu Yezid’e biat ettirmiştir. Başta Pir Imam Hüseyin olmak üzere, diğer bazı ileri gelenler Yezidin halifeliğine itiraz ve karşı gelmelerine rağmen Muaviye henüz hayatta iken halifelik tahtına oğlu Yezid’i tayın etmiştir.  

Emevi yönetimi, Yezid döneminde saltanata dönüşmüştür. Yezid, bu üç sene saltanat döneminde en büyük cinayeti, Pir Imam Hüseyin‘le birlikte Ehli Beyt hanesinden 72 kişiyi Kerbela’da katlettirmiştir.  

Bu zulümlerin Ehli Beyt’e yapılmasının nedeni ise, Emevi kabilesinin Haşim kabilesine olan ezeli düşmanlığına dayanmaktadır. Dolayısıyla Haşimileri temsil eden Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’ye büyük bir kin, düşmanlık beslemişlerdir.  

Yezid’in dedesi Ebu Sufyan bin Hatab islamiyetin kuruluşundan beri, Hz.Muhammed Mustafa‘ya karşı defalarca kez kast etme girişiminde bulunmuş fakat başarılı olamamışdır. Babası Muaviye ise, islamiyeti canı pahasına savunan Şahı Merdan Ali’ye karşı sürekli savaşlarda bulunmuştur.

Dünya’nın üzerinde hiçbir millet yoktur ki, Yezid’i bu yaptığı zulümlerden dolayı haklı görmüş olsun. Yalnız müslümanlar değil, başka dine mensup olan kavimler bile, Yezid’in yaptığı bu zalim hareketi lanetlemişler ve Ebu Sufyan oğullarının ne kadar hain ve gaddar bir zalimler topluluğu olduğuna şahid olmuşlardır.

Emevi kabilesi başından beri Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine, O’nun islamına,  islamiyet dinini savununan-yaşatan Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’e ezelden düşmanlarmış. Çünkü Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali ve Ehli Beyt’i Haşimiler kabilesindendirler.

Yezid, Şam Valisi olan düzenbaz, hilekar, Ehli Beyt, din düşmanı ve putperest babası Muaviye’nin ölmesi üzerine, Babasının saltanatının başına geçmiş ve babasının yaptıklarını aratmayacak zulüm ve zalimlikler yapmıştır. Yezid’in bütün hayatı zevk, sefa ve eğlence içinde geçmiştir.  

Yezid’in tek amacı, Ehli Beyt’ten hayatta tek kalan Imam Hüseyin’i yeryüzünden kaldırmak ve haksız olarak işgal ettiği makamda, kendi aklınca sonsuz bir hayat sürdürmek olmuştur. 

Yezid’in saltanatı, islam dini için büyük bir utanç kaynağı olmsıyla birlikte Hz.Muhammed Mustafa ile islam dinine olan bağlılığı konusunda diğer Emevi, Abbasi ve Kureyş hanedanlarıyla aynı çizgide olmuştur.   

Halk ozanı Feyzullah Çınar, Yezid bin Muaviye’ye olan tepkisini şu dizelerle dile getirmiştir...
Vücudum etseler lime,
Az gelir o Hüseyin’e.
Biat edersem Yezid’e,
Bana lanet bana lanet.

Allah bana haber verse,
Yezid de suç yoktur dese,
Ben böyle istedim dese,
Ona lanet ona lanet.

Yezid beni kral kılsa,
Kainatı emrime verse,
Cennetim de senin dese,

Girer isem bana lanet.

Allah bir Muhammet Ali,
Biri enbiya biri veli,
Hüseyin aşkına deli,
Olmaz isem bana lanet.

Feyzullah der Allah birdir,
Iki diyen daim kördür,
Yezid’e lanet bir nurdur,
Doğmaz ise ona lanet.
 

Dolayısıyla Halk ozanı Feyzullah Çınar’ın da buyurduğu gibi o günden bugüne Yezid, zulmün ve kötülüğün sembolü olarak anılmaktadır.
Aşk ile, Yezid ve Yezid gibilerine her dem lanet okuyanların demine Huu... 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...