Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insan soyunun üremesi, çoğalması.Insan soyunun üremesi, çoğalması.
Günümüzde insan soyunun üremesi hakkında, genelde hakim ortak görüş şöyledir;
Neslin üremesinde netice olarak:
1- İnsan nesli bir ana ve baban çoğalmıştır.
2- Doğan ilk ikiz çocuklar çaprazlama bir şekilde evlendirilmiştir.
3- Bu süreçten hemen sonra günümüzdeki gibi normal bir süreç başlamıştır.
4- Kardeş evlilikleri daha ilk ikizler sonrası, yani 19 çift çocuk sonrası yasaklanmıştır. 

Allah, adaletli ve adaleti de yerli yerindedir. Eğer iddia edilen bu ortak görüşü baz alırsak Allah’ın, adaletli olduğundan bahis etmek doğru olmaz. Çünkü önce müsade edecek ve daha sonra da vaz geçecek ve daha sonra şöyle yapın diyecek. Dolayısiyle bu görüş yanıltıcı, akıl ve mantık ile bağdaşmamaktadır. 

Şimdi de Allah’ın kelamı penceresinden, işin doğru boyutuna bakalım.
Kur’an Nisa Suresi, birinci Ayet’i; “Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini vücuda getiren ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının” (Yaşar Nuri Öztürk) demektedir.  

Söz konusu Ayet, dikkatli ve doğru algılandığı zaman insanların üremesi; Hz.Adem ve Hava’dan değil Allah, bizzat kendisi bu üremeyi gerçekleştirmiştir.  

Allah, Hz.Adem’i yaratırken henüz kadın yok idi. Yani erkeği yaratırken, kadın henüz daha yaratılmamıştı. Insan neslinin, çoğalmasının mümkün olabilmesi için; Hz.Adem’in hücresinden kadını yarattı. Dikkat edilirse kadını Hz.Adem veya bir başkası doğurmamıştır, Allah’ın kendisi bizzat bunu mümkün kılmıştır. Çünkü “birçok erkekler ve kadınlar =ÜRETEN RABBinize=” diyor. Birilerinin iddia ettiği gibi eğer insan soyu, Hz.Adem ve Hava ile üremiş olsaydı “üreten Rabbinize” demezdi; Adem ve Hava aracılığiyle insanların üremesini mümkün kıldık derdi.  

Bundan da şunu anlıyoruz ki Allah nasıl ki Hava’yı, Hz.Adem’in hücresinden yaratıysa; Diğer insanları veya çiftleri de aynı hücreden yaratarak insanların üremesini, çoğalmasını mümkün kılmıştır. Yani tek bir Adem yaratılmamış, birçok Adem ve Hava yaratılmıştır. Bu üreme sürecinin hangi zaman limiti ekseninde gerçekleştirildiğini kestirmek mümkün değildir. 

Daha sonra Hz.Adem, Allah tarafından üstün özeliklerle donatılarak; Insanlara yol gösteren, onları hidayete ulaştıracak peygamberlik görevi ile görevlendirilmiştir. 

Hz.Adem’in görevi, evrimleşme sürecinde; Insanların akıl boyutunda olgunlaşması, kendi kendilerini idare etmesi ve doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edecek konuma getirmek; Hakk ve hakikat yolunda, yürümelerini sağlamak olmuştur. 

Ister Semavi dinler, ister Peygamberler döneminde olsun; Kardeş evliliklerine, hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Bu konuda da hiç bir dayanak ve hiç bir kaynak yoktur.  

Dolayısiyle dine, sadece zahir ilim boyutuyla yaklaşmak doğru olmaz çünkü din, maneviyatla alakalı olduğundan ötürü batın ilmiyle yaklaşmak gerekmektedir. Zahir ve batın ilminde yetersiz kaldığımız zaman, delalete düşeriz. ki; Bunun sonu da, zulüm ve hüsrandır. Işte günümüzde, bu zulüm ve bu hüsranı yaşamaktayız. 

Insan tarihinde tasavvuf diliyle konuşanlar, batın ilminden habersiz dincilerce; Allah ve din düşmanı, kafir, zındık, dinsiz, vs. gibi hakaretlere maruz bırakıldıkları gibi bir çoğunun hayatı ölümle noktalanmıştır.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...