Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

On yedi KemerbestlerOn Yedi Kemerbest'ler.
On Yedi  Kemerbestler, Kemerbestlik ve kemer bağlamanın anlamı nedir?
Kemerbest, Canab-ı Hakk’ın huzurunda; Kolları önde bağlı şekilde teslimiyet ve bağlılık ikrarını yerine getirmeye hazır, ulu zatlardır. 

Allah’ın buyruğuyla Melek Cebrail tarafından Hz.Muhammed’in beline bağlanmış olan Adem Ata’nın ikrar kemeri yani ilim, irfan kemeri; Hz.Muhammed tarafınadan Şahı Merdan Ali’nin beline bağlanmış ve Kırklar Cemi’nde Hz.Muhammed’in buyruğuyla bu kemer, Şahı Merdan Ali tarafından On Yedi Ulu kişinin beline beğlanmıştır. Kemer bağlanan ulu mümin kişilere, kemerbest-kemer bağlanmış kişi demektir. 

On yedi Kemerbestler
On dört Masu-u Pak, Güruh-i Naci,
On yedi Kemerbest derdim ilacı,
Hace Bektaş-ı Veli serimin tacı,
Hünkar-ı evliya sana sığındım.
Virdi Derviş  

Şahı Merdan Ali tarafından ikrarları alınmış, belleri “Tevella ve Teberra” ikrar kemeri ile bağlanmış; Hz.Muhammed’e, Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’e bağlılıkları ile tanınan, kırklar meclisine katılmış olan On yedi Ulu-kutsal kişilerdir. Dolayısiyle Şahı Merdan Ali’nin fikir, düşünce, felsefe ve mücadele arkadaşlarıdır. Kemer, hırka ve tac bilindiği gibi, kemale ulaşmış, hakikate ermiş kişilere giydirilir. 

On Yedi Kemerbestler.
1- Selman-i Farisi.
Medine’de eceliyle, Hakk’a yürümüştür.

2- Kanber.
Zalim Haccac tarafından katledilmiştir.

3- Veysel Karani.
Muaviye ile Şahı Merdan Ali arasında gerçekleşen Sıffin savaşı'nda Şahı Merdan Ali'nin safında savaşırken, şehid olmuştur.

4- Ebuzer Gaffari.
Emevi halifesi Osman tarafından sürgün edilmiş ve sürgünde eceliyle Hakk’a yürüğmüştür.

5- Abdullah bin Abbas.
İlim irfaniyle iyi bir Ehlibeyt taraftarı olan Abdullah bin Abbas, Muaviye tarafından şehit edilmiştir.

6- Abdullah bin Adiel. 
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

7- Abdullah bin Yedil.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

8- Ammar bin Yeser.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

9- Abu el Hişam.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

10- Haşim bin Utbe.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

11- Harıme bin Haris.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

12- Huzeyme ibn-i Haris.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

13- Malik Eşter bin Haris.
Muaviye tarafından zehirletilerek şehit edilmiştir.

14- Muhammed bin ebu Hazika.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

15- Murtefi bin Vezza.
Muaviye’nin emriyle şehit edilmiştir.

16- Said bin Kays.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür.

17- Zeyd bin Haris.
Sıffın savaşında; Şahı Merdan Ali safında savaşarak, şehit düşmüştür. 

Muhammed Mustafa’ya, Ali’yyel Murteza’ya, Ehli Beyt’e, Imam Hüseyin’e ve dostlarına selam olsun! Muaviye’den yezid’e, Yezid’en günümüz yezidlerine lanet olsun.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...