Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed Mustafa’nın, Ehli Beyt’i ve Pak Nesli...


Hz.Muhammed Mustafa’nın, Ehli Beyt’i ve Pak Nesli...
Ehli Beyt; Hz.Muhammed Mustafa’nın ailesi, nesli, soy evlatlarıdır.

Bu aile, Hz.Muahammed Mustafa ile birlikte; Seyyide Fatma-tüz Zehra, Şahı Merdan Ali, Imam Hasan ve Imam Hüseyin’den oluşmaktadır. 

Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa’nın nesli, Seyyide Fatma-tüz Zehra ana ile Şahı Merdan Ali’den devam ettiği için, Onların evlatları da Ehli Beyt’tendir ve aynı zamanda Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resuldürler. 

Ehli Beyt dini bir kavram olarak, sadece Hz.Muhammed Mustafa’nın cennet ile müjdelenmiş pak neslini yani ev halkını tanımlamak için kullanılan bir hitaptır. Ve aynı zamanda, “Pençe-i Ali Aba”da denilmektedir. 

Ehli Beyt, tüm katülüklerden arınmış ve günah işlemekten korunmuştur. Onlardan hata ve günahlar giderilmiş olup yerine, doğruluk ve iyilik bağışlanarak Nesli Pak kılınmıştır. 

Alevilikte inanç, ibadet, kurum ve sosyal ilişkiler doğrudan Ehli Beyt ilim irfanı üzerine kurulmuş ve bütün bunlar, Ehli Beyt nezdinde vucut bulmuştur. Bu bakımdan da Ehli Beyt, Aleviliğin bütününü teşkil edecek kadar belirleyicidir. 

Alevilikte ki Ehli Beyt inancının merkezinde, ‚Şahı Merdan Ali’ bulunmaktadır ve Şahı Merdan Ali de ‚Muhammed Ali’ ikilisiyle birliği oluşturmaktadır. „Muhammed Ali“ ikilisinin birlenmesi, Tanrısal nurdur. Bu nur, On Iki Imamlara ve onların soyundan gelen Seyyidlere intikal etmiştir. 

Ahzab Suresi, 33. Ayet; Yüce Allah, ancak ve ancak siz Ehli Beyt’ten her türlü çirkinliği defetmek ve sizi tertemiz yapmak ister. 

Ve Hud Suresi, 73. Ayet; Allah'ın rahmeti ve bereketi, sizin üzerinize olsun ey Ehli Beyt! buyrulmuştur. 

Şahı Merdan Ali, soyundan gelen ve imamet makamına laik görülmüş 11 Imam, peygamberlere bahşedilmiş ilim irfana sahiptirler. Imamet makamı, ilim ile irfan irşad makamıdır. 

Hz.Muhammed Mustafa’ya, Ehli Beyt’ine ve Pak nesline, dua ile Selam olsun.
Allah’ın rahmeti ve bereketi, Ehli Beyt’in üzerine olsun… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...