Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Nasıl kıydı Yezid sana, de pirim pirim...


Nasıl kıydı Yezid sana, de pirim pirim...
Matemindir ah çekerim, Yezid‘e lanet okurum...
 

Zihinleri kötülüklerle donatılmış Emevi hanedanları, Hz.Muhammed Mustafa’nın güzel ahlağından ve Ehli Beyt’in adaletinden rahatsız oldukları için, Hz.Muhammed Mustafa ve Ehli Beyt’i-nin ortadan kaldırılması gerekiyordu. 

Yılan başı küçükken ezilmeli zihniyetiyle hareket eden Emevi hanadanları, Hz.Muhammed Mustafa’yı öldürmeye kalkmaları üzerine Peygamber, Mekk’den Medineye göç etmiştir. 

Fakat Emevi hanedanlarının tüm cabalarına rağmen, güzel ahlak ile medeni yaşamın önüne geçememişlerdir. Başarısızlıkları intikama, kine ve nefrete dönüşmüştür. Emevilerin intikamı, kini ve nefreti sadece Hz.Muhammed Mustafa’nın şahsına yönelik olmamıştır aynı zamanda, O’nun güzel ahlak ve medeni yaşam anlayışına yönelik olmuştur. 

Hz.Muhammed Mustafa’nın, güzel ahlak ile medeni toplum anlayışı yüzünden halk kendisine desteklerini sunmuş ve sahiplenmişlerdir. Bu gerçeği gören Emevi hanedanları, Hz.Muhammed Mustafa’yı öldürmekten vaz geçmişlerdir. Bunun yerine Hz.Muhammed Mustafa’dan yanaymışlar gibi görünmüşler fakat gerçek manada islam dini adı altında Emevi gelenek ve göreneklerini devam etmişlerdir.  

Emevi hanedanları, Hz.Muhammed Mustafa Hakk’a yürüdükten sonra gerçek yüzlerini göstermişlerdir. Islam ahlağını, tavsiye ederek yerine Emevi gelenek göreneklerini islam dininin esasıymış gibi insanlara dayatılmış ve kabulendirmişlerdir. Buna itiraz eden Hz.Muhammed Mustfa’nın Ehli Beyt’ine, adeta kin ve nefretlerini kusarak kendilerini birer birer katletmişlerdir. 

Emevilerin halifesi Yezid’ de, diğer Emevi hanedanları gibi Imam Hüseyin’den kendisine biat etmesini itemiştir.  

Pir Imam Hüseyin’nin, Yezid’e cavabı;
“…. Nedir ki biat etmek? Eğilirsin olur biter. Her isteyen istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali nice olur? Sanılmasın ki, boyun eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim. Fakat bilirim ki Yezid’in önünde eğilirsem eğer zalimlik azalmaz, çoğalır.
 

Bana ‘inat etme’ dersiniz. Peki, Yezid biat etmem için neden bu kadar inat etmektedir? Çünkü o güçlüdür. Gücünü de senin gibi kumandanların ordularından almaktadır. 

Sanılmasın ki, kibrimden dolayı boyun eğmiyorum Yezid’e. Ben benden sonra gelecekleri düşünerek, bir insanın ne kadar güçlü olursa olsun, yine de gücünü kıracak birilerinin şu dünyada var olabileceğini göstermek istiyorum” buyurmuştur. 

Biat, emrine amadeyim demektir. Yani verdiğin her emri, kayıtsız şartsız fedakarlıkla yapacağım anlamındadır. Bu Allah'ın islam ümmeti için koymuş olduğu bir kanundur: "Allah’a, Resulüne ve Hakk kelamına itaat edin buyrulmuştur. 

Matemindir ah çekerim,
Yezid‘e lanet okurum,

Nasıl kıydı Yezid sana,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Kufe halkı çağırdılar,
Seni yanlız bıraktılar,

Ikrarında durmadılar,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Kerbela‘ya vardılar,
Her bir yanını sardılar,

Zulme sessiz kaldılar,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Ker-u Bela har içinde,
Masumlar alkan içinde,

Intikamdır kin nefretle,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Masum yürek sana ağlar,
Seyyid Hakkı yasın tutar,

Klasın davamız mahşere,

De pirim pirim pirim.

Ah pirim pirim pirim,

Can pirim pirim pirim.
 

Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa’nın Ehli Beyt’ini, Muhammed Mehdi sahibi zaman hariç diğer Imamlar; Emevi hanedanları tarafından, birer birerer zehirleterek katledilmişlerdir. 

Kalsın davamız mahşere kalsın. Elbetteki mazlumun ahı, zalimlerin yanına kalmıyacaktır. Her dönemin bir Yezid’i varsa, o dönemin zalimine karşı duracak bir Hüseyin de varolacaktır. Iyiler iyidir, kötü zihniyete lanet olsun.
Aşk ile, Pirin duruşuna Allah eyvallah Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...