Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mürşid ile Pire, serilen Postun anlamı...


Mürşid ile Pire, serilen postun anlamı…
Farsça kökenli olan post, sözlük anlamı; Tüyleri alınmamış, işlenmemiş, hayvan derisi anlamındadır.  

Tasavvuf inancında, post; Ilim irfan sahibi, Mürşid ve Pir makamını temsil eder. Post sahipleri, Postnişin olarak da adlandırılırlar.  

Dolayısıyla hizmet postu; Hakk, Hakk kelamını olan ilim, irfan, birlik ve adil yönetim sistemini temsil eder. Pire serilen Post, işlenmemiş koyun veya koç derisinden ibarettir.   

Postun sahibi, kimlerdir?
1- Hz.Muhammed Mustafa, nebilik postu.
2- Şahı Merdan Ali, velayet postu,
3- Imam Hüseyin, Imamet postu ve
4- Günümüzde Seyyidlik postunu, On Iki Imam soyundan gelen Seyyidlerce temsil edilmektedir. 

Post makamı; Ilim irfan, ikrar ve teslimiyet makamı olduğundan ötürü Pir postuna sadece ikrarına bağlı, Hakk ve hakikate teslim olmuş ve ilim irfan sahibi olan Seyyidler oturabilirler. Her türlü günah ve vebalin içinde olan bir kişi, Pir postuna oturamaz ve oturmamalıdır. 

Maalesef günmüzde, şahit olduğumuz bir gerçek vardır ki; Yolun ilim irfanından uzak, bir kaç dua ezberlemiş insanlar oturmaktalar. Altını çizerek söyleyelim ki, bu hizmet postun vebali ağırdır. Dolayısıyla makam, şan, şöhret hevesine kapılıp hiç bir kimse günah deryasına dalmasınlar. Dalan kişileri uyarmak, yol evlatlarının görevi ve sorumluluğudur. 

Imam cafer-i Sadık, Pirlik ve Post makamı hakkında şöyle demektedir…
„Pirlik kimden kaldı?
Ol zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve pirlik, secde Muhammed Ali‘den kaldı. Ol sebepten, Evlad-ı Resul’den gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Murtadı tarikat, murtadı hakikattır. Ve hem irşadı ve biatı ve tövbesi makbul değildir. Çünkü Evlad-ı Resulden biat yoktur. Semayesiz kalmıştır. Onun, aslı asla yoktur. Ol kimse, On Iki Imam dergahından nasipsizdir.
 

Hz.Muhammed Mustafa bir hadiste buyurur ki, „Allah-u teala hazretleri kelamı kadiminde öyle buyurmuş ki, «asıl asırdır» demiştir. Zira ezelden hırka ve meftul ve irşad ve tövbe ve pirlik ve seccade bunun cümlesi Şahı Merdan Ali’ye gelmiştir. Şimdi Şah evladı ve nesli olmayan kimseye pirlik etmek caiz değildir.  

Evlad-ı Muhammed-Ali’den olaki, pirliği caiz ola. Ilmi ile amil ola. Dört kapı, kırk makamdan on iki erkandan, on yedi kemerbesten, üç sünnetten yedi farzdan bir şarttan, meşayihi kübra ilminden haberder ola. Ve tarikat ile otura dura ki, hakikat ile yola vara ki pirliği caiz ola. Çünkü talip ve yol, mürşidindir.“  

Imam Cafer-i Sadık’ın buyurduğu gibi, bu makamda oturacak kişinin; Ilim irfan sahibi olması gerekir ki, pirliği ve hizmeti kabul ola. 

Postun özelikleri…
* Ikrar vererek, Hakk ve hakikate teslim olmak yani teslimiyet gerektiriyor.
* Verilen ikrar, rızalıkla verilmelidir; yani Rızalığın olması gerekiyor.
* Ikrar vererek, Muhammed Ali yoluna, hizmet etmek yani yolun hizmetkarı olmak gerekiyor.
* Nefsin verdiği zorluklara rağmen, nefse karşı direnmek yani ikrarına bağlı kalarak tüm kötülüklerin üstesinden gelmektir.
* Aşk ile, yola Turab olmak yani duruşlu olmak gerekiyor.
* Yolun, ilmi haline bezenmek yani okumak ve okutmak gerekiyor.
* Günah ve eksikliklerinden arınmak yani tövbekar olmak gerekiyor.
* Kula, kulluk etmemek yani Aklın özgür olmasını sağlamak gerekiyor.
* Allah’ı, iyi ve kötü günlerde hatırlamak yani Tevhidi dilde düşürmemek gerekiyor.
* Benlikten, kibirlikten, cimrilikten uzak durmak yani paylaşımcı olmak gerekiyor. Vs. 

Pir postuna oturacak kişi, bütün bu manevi değerlere sahip olması gerekir. Her isteyen istediği için, O posta oturamaz. Çünkü bu Post, Pir Imam Hüseyin’i temsil etmektedir. 

Pir Imam Hüseyin, Hakk ve hakikat yolunda nasıl bir bedel ödemiştir, herkesce bilinmektedir. Dolayısıyla bilindiği halde posta karşı, saygı ve hürmette kusur ediliyorsa; Büyük bir vebalin altına girmiş olunuyor ki, buda Alevi inancına göre düşkünlüktür.
Aşk ile, ikrarını bilene ve yolunu sürene aşk olsun…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...