Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mümin ile müslim, manaları...


Mümin ile müslim, manaları...
Mümin ile müslüm kavramları, günlük hayatımızda ve ilmi muhabbetlerde sıkça rastladığımız kavramlardır. 

Mümin; Güven, güvenilir, manasındadır. Bu sıfat genelde, Hz.Muhammed Mustafa için kullanılmıştır. Hz.Muhammed Mustafa’nın güvenilir olması ve insanlara güven verdiğinden dolayı kendisine, El Mümin sıfatı ile hitap edilmiştir.   

Müslim ise, dini literatürde; Allah’a inanan, teslim olan, Kur’an-ın esaslarına-ilkelerine uyan, uygulayan ve O’nun peygamberlerini klavuz, rehber kabul eden, bağlı olan dindar kişiler için kullanılan bir isimdir. 

Bazılarına göre Müslim kelimesi, Müslüman sözcüğünün kısatılmış şeklidir. 
Baştan beri Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine ve islama karşı olan Arap kabileleri, Hz.Muhammed Mustafa’nın Medine‘den Mekke‘ye döndüğünde; „Ya Muhammed! Biz de islam olduk“ demişler.  

Ve bunun üzerine Hucurat Suresi‘nin 14. Ayeti inmiştir...
Araplar, „Biz iman ettik“ dediler. Onlara de ki, iman etmediniz“ ancak Müslüman olduk deyin. Iman, sizin kalplerinize girmemiştir. Allah‘a ve Resulüne itaat ederseniz Allah, yapıp ettiklerinizden hiç bir şey eksiltmez. Çünkü Allah Gafurdur, Rahimdir.
Hucuret Suresi, 14. Ayet. Yaşar Nuri Öztürk 

Müslüman kelimesi, mana olarak; Uymak, tabi olmak, peşine takılıp gitmek ancak teslimiyet olmuş anlamına gelmez. 

Mümin, Müslim arapça kökenli olup; Allah’a, O’nun ilahi kelamı olan Kur’an-a ve dinine inanıp, teslim olmaktır. Allah’a, O’nun doğru yoluna ulaştırancak olan peygamber ve velilerini rehber kabul etmektir. 

Alevi inancında; Allah Muhammed Ali, üçü bir çağrılır. Çünkü Alevi inancının temeli, Allah Muhammed Ali üçlemesidir.  

Allah; Her nesneyi yaratmış ve aynı zamanda hakim olan, ilahi bir kuvvettir.
Hz.Muhammed Mustafa; Allah’ın resulü ve vahiy yolu ile gelen Kur’an-ın tebliğcisi, islam dininin denetçisidir.
Şahı Merdan Ali ise; Islam dininin, uygulayıcısı ve koruyucusudur.   

Dolayısıyla Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine ve Şahı Merdan Ali’nin veliliğine inanıp, iman etmektir. Teslim olmanın şartı ise; Ikrar verip, yoluna talip olmaktır. 

Sonuç itibariyle Aleviler kendilerini müslüman olarak değil, islam olarak ifade ederler. Yukarda da belirtiğimiz gibi teslimiyet, ikrar vermekle mümkündür ve Aleviler de ikrar verilmeden yola talip yani Hakk ile hakikate talip olunmaz.
Aşk ile, verilen ikrarın demine Huu… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...