Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Niçin, neden Aleviyim ve neden hor görüldüm?Niçin, neden Aleviyim ve neden hor görüldüm?
Allah’a, O’nun Peygamber’ri Muhammed Mustafa’ya, Veliullah’ı Şahı Merdan Ali’ye, Kutsal Kelamına ve Hz.Muhammed Mustafa’nın bıraktığı iki kutsal emaneti; Kur’an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt’ine büyük bağlılığım son derece inanç ve itikatımla sadık kaldığım için Aleviyim.

* Allah Muhammed Ali birliğine; Inanç ve itikatimle gönülden bağlı olduğum için,
* Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’nin; Dini sevgi kaabesi insan olan islama sahip çıktığım için,
* Aleviliğin Edebiyatı ve Felsefesi olan Islamiyet’in ruhu, özde yapılmak istenen değişikliklere; Emevi Arap gelenek ve göreneklerini islam dininin esasları olarak kabul etmediğim için,
* Insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle Kamil-i Insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürüdüğüm için,
* Doğruları esas alıp, yanlışları kabul etmediğim için,
* Mazlumla bir olup, zalime karşı koyduğum için,
* Haklıyla beraber olup haksıza karşı koyduğum için,
* Din adına fetva verip iftiralar atmayıp, katliamlara davetiye çıkarmadığımız için,
* Diri diri insan yakmadığımız için,
* Hakk’ın emirlerine gönülden bağlı olup, sadık kaldığım için ve
* O bağnaz düzene karşı v.s. koyduğum için Aleviyim.

1400 sene önce Kırklar Meclisi’nde, „büyüğümüz de bir küçüğümüz de bir“ tezi ile, bir nazarda görülen insan yaşamın mezkezine oturtulmuştur. Insan hakları temelinin atıldığı Kırklar Meclisi, bugünkü Dünya insan hakları Cemiyeti’ne de ışık tutmuştur. Bu güzel düşünce ve değerlere sahip olduğum için Aleviyim. 

Allah’ın cemalinden yaratıp kutsal kıldığı insan; Kırklar ceminde bu kutsallık daha da pekiştirilerek, Dört Kapı Kırk Makam ile Kamil-i Insan şeklini veren Felsefeye sahip çıktığım için Aleviyim. 

Dolayısiyle özü itibariyle bütün bu insani değerlere sahip çıktığım için horlandım ve hor görüldüm.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...