Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insan-ı Kamil kimdir, kime denir?


Insan-ı Kamil kimdir, kime denir?
Ham ervahlıktan olgunluğa, erdemliğe, kamilliğe ulaşmak için belli aşamalardan, evrelerden geçmek gerekir. Bu aşama ve evreler Dört Kapı Kırk Makam’dır. Bu konuda, Pir Hünkar; „Kul Tanrı’ya Kırk Makam’da erer, ulaşır, dost olur“der. Ulaşmak ve Dost olmak manası: Kendi benliğinden siyrilip Allah’ın benliğinde erimek, O’nunla beraber olmak demektir. 

İlahi Mustafa Murteza hakkı,
Insan-ı kamilden ayırma bizi
Yüz-i yirmidörtbin Enbiya hakkı,
Insan-ı Kamil’den ayırma bizi.

Sıdkı Baba 

Kamil-i Insan; Sırr-ı Hakikat mertebesine erişmiş, Ledün ilmine nail olmuş; Bütün kötülüklerden, körtü alışkanlıklardan arınmış, tamamen nefsine hakim yani eline beline diline sahip, ilim irfaniyle ideal ve örnek insan olandır.  

Desti-girimizdir Imam-ı Hasan,
Hüseyn-i Kerbela Şah-ı şehidan,
Imam Zeynel, Imam Bakır el aman,
Insan-ı Kamil’den ayırma bizi.

Sıdkı Baba 

Öz ile özleştiği, Hakk’ın sırlariyle buluşmasıdır. Gönül gözü açılır, Mürşid-i Kamil olur. Dolayısiyle kendi benliğinden siyrilip Allah’ın benliğinde erimek, O’nunla beraber olmak demektir. Mertebesi ise, Sırr-ı Hakikat kapısıdır.  

Cafer Sadık cümlemizin serveri,
Musa Kazım, Rıza yolun rehberi,
Medet mürvet Taki, Naki, Askeri,
Insan-ı Kamil’den ayırma bizi.

Sıdkı Baba 

Dört Kapı Kırk Makam; Allah'a giden manevi yolda, bir yol evladının geçmek zorunda olduğu manevi evrelerin bir bütünüdür. Bu evreler; Nefsine, hiddetine yani eline, beline, diline sahip olmayı diğer bir deyimle ilim irfan yoluyla eksiksiz ve noksansız Kamil-i Insan olmayı emreder.  

Birinci, ikinci ve üçüncü kapılarda; Tövbe, yalvarış, rica ve bağışlama vardır. Bu belirli sınav mertebelerini aşarak hamı, olgunlaştırmak ve ruha, huzur kazandırdıktan sonra “velilik” makamının yolu açılır. Buna da “Hakikat kapısı” denir.

Hakikat kapısı en son aşamadır. Insanın geldiği öz ile özleştiği, Hakk’ın sırlariyle buluşmasıdır; Gönül gözü açılır, Mürşid-i Kamil olur. Buna da “velilik” mertebesi denir. Pir Hünkar’ın diliyle; „Allah’ı kendi özünde bulma“ makamıdır. Işte Şahı Merdan Ali de bu erdemliğe kavuşup, Allah ile beraber olmasıdır. Dolayısiyle de Şahı Merdan Ali, Allah’ın zahiride tecelli etmesi ve Mükkemel insan „Kamil Insan“ sıfatıdır. Dünyevi alemde; İlmiyle, irfaniyle, edep erkaniyle en olgun ve yetkin insandır. 

Muhammed Mehdi´dir şah-ı velayet,
Işitir cihani nuru hidayet,
Niyazımız budur her dem her saat,
Insan-ı Kamil’den ayırma bizi.

Sıdkı Baba 

Kamil ve erdemliğin bütün faziletlerine sahip olan Şahı Merdan Ali, Alevilerin ibadet ve inancının mıhenk taşı olmuştur. Tanrısal görünüşün onda tecelli etmesi; Bu insan üstü yetkinlik ve özelikleri nedeniyledir. 

Insan merkezli olan Alevi inancı, üç önemli kavram üzerine yapılanmıştır. Bu üç kavram, özden gelip yine aynı öze geri dönme, özüyle bir olma evreleridir. 

Özü, öze ulaştıran bu üç evreler;
1- Erdemliğe ulaşma evresi,
2- Varlıkların birliğine ulaşma evresi ve
3- Allah’ın birliğine ulaşma evresidir. 

Sıdkı’ya dünyaya eyleme heves,
Ruh pervaz edip de kalır bu kafes,
Ya ilahi evvel ahir son nefes,
Insan-ı Kamil’den ayırma bizi.

Sıdkı Baba 

Ham ervahlıktan erdemliğe; Erdemlikten, varlıklar birliğine ve Varlıklar birliği’nden de Allah’ın birliğine ulaştıran yeğane ilahi güç, sevgidir. Ve Şahı Merdan Ali bu evrelerin bir bütünüdür, irşad kapısıdır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...