Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muhabbet ve muhabbetin anlamı…


Muhabbet ve muhabbetin anlamı…
Muhabbet, sevgi ve aşktır. Diğer bir deyimle muhabbet, su dolu bardağının üstünde gül yaprağı olmaktır. Yani yüzmeyi öğrenip, umanda dalgıç olmaktır.   

Muhabbet meclisinde söz, hem örs hem de çekiç olur. Aklın ve gönlün dolu dizgin konuştuğu, döne döne boşalıp dolduğu yerdir. Muhabbet, erkek ile dişinin sorulmadığı ve Erenlerin ilim ocağında pişip olgunlaşmaktır.  

Muhabbeti anlatmak gerekirse, Yol ulularımızın ve Erenlerimizin beyanlarıyla yola çıkmak gerekir. Bu yol, insanı muhabbetin özüne ulaştırır. Çünkü muhabbet olgunluğun nişanıdır. Dolayısıyla Nebilerin, Velilerin, Ariflerin, Kamil insanların ve Erenlerin işidir. 

Hz.Muhammed Mustafa…
Muhabbeti olmayan insanın imanında noksanlık vardır.

Şahı Merdan Ali…
Kadınların en hayırlısı, kocasına muhabbet gösterendir. 

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli…
Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda,
Bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda,
Hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda,
Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. 

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli…
Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.
Hakk’ın yarattığı her şey, yerli yerinde.
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.
Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde.

Seyyid Nesimi...
Cebrail çerağın almış eline, muhabbete gider dostun iline.

Şah Ismail Hatayi…
Ta Kalu Beli den sevdik seviştik
Ezelden bizimle yardir muhabbet
Muhabbet eyleyip birliğe yettik
Bedenin içinde birdir muhabbet, 

Pir Sultan Abdal…
Didar ile muhabbette yorulmaz,
Muhabbetten kaça aşık sayılmaz,
Yezid, üflemekle çerağlar sönmez,
Tutuşunca yanar aşkın çırası. 

Yol uularımızın ve Erenlerinin buyurduğu gibi muhabbet, dostça yapılan konuşmadır. Gönlün gönüle yakınlaşması, akması ve meyletmesidir.

Beden gıdasını almayınca öleceği gibi, ruh da gıdasını almazsa ölür. Beden topraktan yaratıldığı için, gıdasını topraktan alır. Ruh ise, Allah’ın topraktan yaratmış olduğu bedene, kendi ilahi nurundan bağışlamış olduğu can veren, hayat sağlayan kutsal unsurdur. Dolayısıyla Ruh unsurunun gıdası da sevgidir, okumaktır, ilimdir ve ilmi muhabbettir. 

Dünyanın temeli, sevgi ile muhabbettir,
Sevgi ve muhabbetsiz, bir canlı yoktur.
Var diyen ikrarsızın, kalbi ne gümandır,
Verdğimiz ikrarda, olmasın hile ile cefa.
Seyyid Hakkı 

Muhabbet kelimesinin kaynağı, Arapça kökünden gelen Mahabbat sözcüğüne dayanmaktadır. Sevmek, dost olmak, yakınlaşmak anlamlarına gelmektedir. Arapça’da aynı anlama gelen “Ar Habb veya Ar Hubb” sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük ise sevdi, dost oldu anlamındadır. 

Hoşgörü felsefemiz, sevgidir dinimiz,
Dostluğa söylenir, türkü ile deyişimiz,
Kıblemiz insan, onadır muhabbetimiz,
Muhabbetimizde, olmasın hile ile cefa.
Seyyid Hakkı 

Gönüllerin birbirine karşı duydukları sevgi, aşk, konuşmak, değerlendirmek, ders çıkarmak, öğrenmek, dialog içinde olmak, cem tutmak, bilgi, görgü paylaşmak, bilinçlenmek, ilmi muhabbet ile zaman geçirmek. 

Seyyid Hakkı, niyazım ol Erenlere,
Erenler oturmuş, aşk ile muhabbette,
Hakk kelamı söylenir, dostun dilinde,
Hakk kelamında, olmasın hile ile cefa. 

Dolayısıyla aşk ve sevgi ile yapılan muhabbetler, insanı; Olgunluğa, erdemliğe ve kamilliğe ulaştırır. Her dem için, muhabbetler daim olsun.
Aşk ile güzel bir muhabbete, dostluğa, sevgiye ve insanlığa merhaba… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...