Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muharrem ile On İki Imam ayları arasındaki fark, nedir?Muharrem ile On İki Imam ayları arasındaki fark, nedir?
Muharrem,“ Hicri takvimin birinci ayıdır. Arapça bir kelimedir ve „Haram“ kelimesinden türemiştir.  

Muharrem Ayı’nı önemli kılan, üç sebep vardır;
1. sebep, Hicri takvimin başlangıcı,
2. sebep, Allah’ın, On peygamberine on ikramda bulunması(Şükür orucu), ve
3. sebep, Kerbela katliamıdır.  

Bu üç sebeplerin içinden, On İki Imam Ayı; Kerbela katliamının verdiği acı, keder, zulüm, açlık, susuzluk ve sefalet gereği öne çıkmıştır. 

Dolayısiyle Muharrem ayının onuncu gününde vuku bulmuş dini olaylar, Imam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerinin şahsında birlenmiş, tek vücut olmuştur. 

Muharrem ayı mutlulukla sonlanırken, On İki Imam ayı; Acı , keder ve hüzünle sonlanmıştır. 

Muharrem Ayı; Hüzünle başlamış, sevinçle sonlanmıştır. Yani Peygemberlerin başından geçmiş olan olaylar, hüzünle başlamış fakat mutlulukla sonlanmıştır. 

Örneğin Yusuf Peygamber, su kuyusuna atılmış ve günlerce kuyuda kalmıştır. Sonunda bulunmuş ve kuyunun karanlığımdan, hapsinden kurtarılmıştır. 

Lakin On İki Imam Ayı ise; Hüzünle başlamış acı, keder ile sonlanmıştır. Yani imamların başına gelmiş olan olaylar, onların ölümü ile noktalanmıştır. 

Örneğin Imam Hüseyin, Emevi handanlarının gözetimi altında olmasına rağmen kendilerini tatmin etmemiştir. Velhasıl 10 Muharrem günü Kerbela sahrasında günlerce susuz, aç, sefil bırakılmış ve daha sonra Imam Hüseyin ile 73 yaverleri katledilmişlerdir.  

Dolayısiyle Muharrem Ayı’nda; Şükür, mutluluk orucu tutulur. Yani sevinç, mutluluk vardır.
On İki Imam Ayı’nda ise; Matem ve mutluluk orucu tutulur. Yani hem matem ve hemde sevinç vardır. 

Imam Mehdi hariç On Bir Imam, Allah’ın emri ile Hakk’a yürümemişlerdir yani doğal yolda Hakk’a yürümemişlerdir çünkü On Bir Imam, zamanın Emevi hanadanlarınca zehirlendirilerek, katledilerek veya başka metotlarla ölümlerine sebep olmuşlardır. 

Imam Hüseyin evladı, Imam Zeynel Abbidin henüz kundakta imiş ve katledilmekten kurtulmuş. Imam Zeynel Abbidin’in kurtuluşu ile Ehli Beyt ve imam neslinin devam ettiğinden ötürü mutluluk, sevinç orucu tutulmaktadır.

Sevinç ile acının aynı anda nasıl yaşandığının daha iyi anlaşılması için, örneklersek.
Diyelim ki iki evladınız vardır. Bu iki evladınız trafik kazası geçiriyorlar; O kazada biri ölüyor ve diğeri ise sağ olarak kurtuluyor. Ölen çocuğunuza göz yaşı dökerken, matemini tutarken aynı anda kurtulmuş olan evladınıza deyim yeride ise dört ellen sarılıp doyasiye öpüyorsunuz, bir daha bırakmamak şartiyle kollarınızın arasına alıyorsunuz ve kurtulan evladınıza sevinip Allah’a şükür ediyorsunuz. Bu olayda sevinç ve matemi aynı anda yaşıyorsunuz.
=Seyyid Hakkı= Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...