Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Her söz, sahibinin aynasıdır...


Her söz, sahibinin aynasıdır...
Güzel söz söylemek, kırıcı olmamak veya güzel davranış ile tutum içinde olmak insana verilen değeri ve bu güzel değerlere sahip olan kişinin de kişiliğini ortaya koyar. Kişilik, lisanın altında yatmakta veya saklı olduğuna göre, insanlar özüne ve sözüne dikkat etmesi gerekir. 

Diğer önemli bir nokta, insanların konuşma halidir...
Çünkü konuşma insanın iletişim kurmanın en etkili pratik yoludur. Kendini anlatmak, ifade etmek, bildiğini paylaşam, fikir ile düşüncelerini başkalarıyla paylaşmak, vs. için konuşmakla mümkündür. Tüm bu arzuların iyi karşılanması için, güzel ve edepli konuşmanın önemi büyüktür. 

Yol önderlerimiz; “Otur edebinle, kalk izzetinle” buyurmuşlardır.
Haddini bilmek, edep sahibi olmak, büyük bir erdemliktir. Iyi huylu, engin gönüllülük, yolumuzun erkan diliyle “turab olmak” yani olgunluğun ve erdemliğin bir göstergesidir. 

Iyi ahlak insanı yüceltir, kötü ahlak ise insanı geriletir, hayasızlaştırır. Çünkü her söz, sahibinin aynasıdır. Dolayısıyla günün birinde, sahibine geri dönecekdir.  

Şahı Merdan Ali;
* Edep, aklın suretidir,
* Edep, en iyi mirastır ve
* Edep insanın kemalidir, diye buyurmuştur. 

Örnek insan olmanın yolu, güzel ahlaktan geçer. Hayat, nefsle mücadele etmektir. Kimileri, nefsine hakim olup iyi ahlaklı-iyi insan olabiliyor ve kimileri de başarmadığı gibi, kötü insan ünvanına sahip olmuş oluyorlar. 

Aleviler, kötü ahlaktan arınmak için; Cem erkanında Mürşid, Pir ve Rehber huzurunda, özünü dara çekmesidir. Diğer bir deyimle halkın olduğu yerde, Hakk ile dar-u didar olmaktır, yüzleşmektir. 

Mesele güzel söz, yılanı deliğinden çıkarır meselesidir. Güzel konuşan sevilir, sayılır ve takdir görür. Bu davranış erdemli, olgun ve haddini bilen insanların marifetidir. Marifetiniz daim olsun...  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...