Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed Mustafa‘ya ve Islam dinine saldırı…Hz.Muhammed Mustafa‘ya ve Islam dinine saldırı…
Son senelerde, islam inancına mensup olmayan genelde Hırıstiyan din mensubu insanlarca Hz.Muhammed Mustafa ve islam dinine inanılmaz bir tepki ve aynı zamanda terörle eş değer tutmuşlardır. 

Hz.Muhammed Mustafa ile islam dinine yapılan saldırıları, kınıyor ve red ediyoruz. Çünkü bu saldırılar, haksız olduğu kadarıyla da gerçeklikle uzaktan ve yakından alakası yoktur. Bu yakıştırmalar; Arap dünyasında sözde islam ülkelerinde yaşadıkları, gördükleri manzara ve olaylara dayandırılmıştır. Işte asıl yanılgı burda başlamaktadır.

Birincisi: Bu saldırıyı yapanlar, ne islamı ve ne de Hz.Muhammed Mustafa’yı tam manasıyla tanıyorlar. Tamamen varsayımlara dayandırılmış tezlerle, Hz.Muhammed Mustafa ve islam düşmanlığı yapmaktalar.

Ikincisi: Ve diğer tarafta gayri müslüm adıaltnda, bir hırıstiyanlık düşmanlığı sözkonusudur.

Bu iki grubun asıl amaçlarına baktıgımızda, hiç de fark göremiyoruz ve amaçları aynıdır. Nedeni ise, her iki tarafta din telalcılığı yapıyorlar. Diğer bir deyimle, din sömürüsü yapılmaktadır. Aslında lanetlenecek ve tepki gösterilmesi gereken, bu mantığa hizmet eden insan sıfatındaki mahluklardır.

Hz.Muhammed Mustafa; Putperestlerin saldırısı sonucu, Mekke’den Medine’ye göç ederken ve Medine’de farklı insan gruplarının yani dinlisinden dinsizine varınca insanlar yaşamaktaydı. Bu insanların huzur, barış içinde yaşamalarını sağlayan bir anlaşma taslağı/yasası oluşturup insanların barıs ve huzur içinde yan yana can cana yaşamasını sağlamıştır. Kadın, erkek eşitliğini sağlamıştır, Kadına miras bırakılması, kadın haklarının sağlanması gibi birçok daha medeni yasalar oluşturmuştur. Bugünkü insan hakları anayasasının özü de, buraya kadar uzanmakta ve dayanmaktadır..

Medine’de, yan yana can cana huzur ve barıs içinde yaşamasını sağlayan anlaşma taslağı/anayasası,  Hz.Muhammed Mustafa’nın, şahsi buluşumuydu yoksa islamın yani Allah’ın ilahi mesajını mı gerçekleştirdi??? Bizce orda gerçekleştirilen, islamın ilahi masajı pratiğe geçirilmiş ve uygulanmıştır. Ortaya koyduğumuz bu kısa özet, Hz.Muhammed Mustafa ve islamın gerçek yüzüdür. 

Özetlersek…
Lakin, bugün Dünya haritasına baktığımızda, göze ilk çarpan islam ülkelerinde ki görüntü insanı ürkütmektedir. Dolayısıyla bazen oturup düşünüyorsunuz. Acaba Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali, bu islam için mi çabaladılar? Bu islam için mi savaştılar? Bu islamı mı yer yüzünde egemen kılmak istediler? Cevabımız, kesinlikle HAYIR. 

Bu islam, onların islamı değildir. Bu uygulama ve görüntü, onların istediği islam değildir. Onların islamı;  Imam Cafer-i Sadık Buyruğunda yazılmış olan Rıza şehri islamıdır, Medine’deki islamdır, Tasavvuf islamıdır, Insan Hakları Evrensel Beyannamesini 1400 sene önce kaleme alan ve uygulayan islamdır, Sevgi ve Barış islamıdır, bir arada kardeşçe ve dostça yaşama islamıdır, eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alan islamdır. 

Göze ilk çarpan ve şimdi genellikle uygulamada olan bu islam ise, Emevi Arapların islamıdır. Islam dinini, Kılıç zoru ile benimseyenlerin islamıdır. Islam dinini intikam ve kin üzerine oturtan, talan ve soygunlara alet eden, bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan islam, Muhammed Ali’nin islamı değildir ve olamaz.

Diri diri insan yakan, Din adına fetva verip iftiralar atan ve katliamlara davetiye çıkaran, mazluma ah çektiren, kendi dışındaki tüm değerleri red eden anlayış islam DEĞILdir ve OLAMAZ.

Sonuç itibariyle asıl lanetlenmesi gerekenler…
* Hz.Muhammed Mustafa‘yı ve islamın gerçek manasını/ilahi mesajını anlamadan, Hz.Muhammed Mustafa’ya ve islam dinine saldıranlardır.
* Islamı özünden uzaklaştırarak islam dini adı altında terör estiren, kula kulluk eden din telalcılarıdır ve putperestlerdir.
* Aklını kiraya verip başkalarının akıl taşaronculuğu, nakliyetçiliğini yapanlardır.
* Dinci gözüküp, dindar insanların arasına ikilik tohumu ekenlerdir. 
* Muhammed Ali islamına muhalefetten uydurulmuş, Hadis ve rivayetlere uyanlardır.
* Okumaya, araştırmaya değer vermeyip, kendi aklıyla değilde başkasının sözüne inanıp arkasından koyun misali gidenlerdir.

Dolayısıyla gerçek odur ki, Muhammed Ali Islamı: Insanlığın, Barışa ve Huzura varmanın yoludur.

Hz.Muhammed Mustafa’ya ve Muhammed Ali islamına yapılan saldırıları, nefretle kınıyor ve lanetliyoruz.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...