Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kal-u Bela ve Bezm-i Elest
Kal-u Bela ve Bezm-i Elest.
Kal-u Bela Arapça bir kelimedir. Anlamı, Ruhlar Aleminde insanların; Allah’a ikrar verip, teslim olduğu “an, zaman”dır. 

Özetlersek
* Allah’ın ruhlarımızı yarattığı “an ve zaman”dır.
* Yaradan ile yaradılanın arasınnda ilk ikrar erkanının gerçekleştiği “an ve zaman”ıdır.
* Yaradılanın, kendini bilme ve bilinme “an ve zaman”dır,
* Inancın yaradılanda zuhur ettiği “an ve zaman”dır.
* Varoluş ötesinin, kabul edildiği “an ve zaman”dır.
* Allah ile Ademoğlu arasında gerçekleşen ilk cem “an ve zamanı”dır.
* Allah’ın huzurunda Ademoğlunun ilk duruşu, sorgu ve sualin gerçekleştiği “an ve zaman”dır. 

Dolayısiyle Alevi inancında, ikrar vermedeki amaç da; Kal-u Bela’dan beri verilen ikrarı hatırlamak, tazelemektir. Ve insanın ilk ikrarına göndermedir. 

Farsça Bezm kelimesi, Bezm-i Elest şeklinde ifade edilir. Manası;  Ezelde yapılan toplantı, Ruhlar Meclisi-Alemi demektir. Ezelde, Ruhlar meclisinde; Yaradan ile yaradılan arasında yaptığı ve yaradılanların da kabul ettiği “İlahi İkrar” erkanı hakkında kullanılan terimdir. 

Ruhlar meclisi anlamına gelen, Bezm-i Elest; Kal-u Bela, Bezm-i Ezel, Beli Ahdi diye de bilinir. Bu ulu meclis; Allah ile yaratılanlar arasında, ikrar verip nasip alma meclisidir. 

Allah, bilinmek istedi. Önce ruhları yarattı, daha sonra ikrar erkanını gerçekleştirdi ve daha sonra da bu ruhları bendenle buluşturup zahirileştirdi. Kendi cemalinden yaratığı Ademoğlu’nun görevi; Yaradanını bilmek, kendini bilmek ve ham ervahlıktan olgunlaşıp yani Kamil-i Insan olup tekrardan özü ile buluşmasıdır. Burada çıkardığımız mesaj; Ruhun kadim, sonsuz olduğudur. Ölen, yok olan bedendir. Dolayısiyle kadim olan Ruh, sadece beden değiştirir.
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...