Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Müziğin, ibadet ve günlük yaşamdaki yeri...Müziğin, ibadet ve günlük yaşamdaki yeri...
Genel anlamda müzik aracılığiyle insanların ruhuna; Daha hızlı ulaşılabilen, kolayca hitapedilebilen bir iletişim aracıdır. Her toplum bu iletişim aracını kendi din ibadetlerinde kullanarak, insanlara ulaşmayı kolay kılmıştır. Müzikli ibadet, Alevilerde oldukça büyük bir yere sahiptir.
 

Dolayısıyla müzik, Alevilerin sadece din ibadetlerinde değil hayatının her alanına yerleşmiştir. Insanları bütünleştiren, harekete geçiren, sorunlarını, acılarını, arzularını, uğradıkları haksılıkları, zulümleri dile getirmiştir. Bir nevi insanların dili, tercümanı olmuştur.  

Müzik, haklıdan yana zalime karşı kullanılan, mazlumun en büyük silahı olmuştur. Sevgiyi harmanlaştıran, gönülü gönüle kavuşturan, düşünceyi düşünceye ulaştıran bu iletişim aracı artık insanların günlük yaşamlarının vaz geçilmez bir parçası halini almıştır. 

Günümüzde müzik toplumlar arasında, insanlar arasında, fertler arasında köprü görevini gören ve aynı zamanda en büyük eğitim aracı olmuştur.  

Sonuç itibariyle Alevi müziği, dinsel müziktür.

Dinsel içerikli Alevi müziği, Alevi gelenek ve göreneklerini yaşatmak ve sürdürmek, sonraki kuşaklara bunları aktarmak için cem erkanlarında töreni sürdürmek için kullanılır. Toplumsal içerikli olanlar da insanları iyi ahlaka, doğru davranmaya ve toplumsal kılmaya yöneliktir. 

Insanın kültürel bütünlüğünü sağlamada müziğin eğitim aracı olarak kullanılması tüm Dünyada yaygınlık kazanmıştır. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...