Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Tevella ve teberraTevella ve Teberra...
Tevella ve Teberra sözcükleri Arapça olup, birbirine zıt olan anlamları içermektedir. 

Tevella ve Teberra’nın manası, Allah’ın dostlarına dost olmak ve düşmanlarına da düşman olmaktır. 

Tevella; Ehl-i Beyt'’i sevmek, onları sevenleri sevmek ve dost olmaktır dolayısıyla Ehl-i Beyt'e bağlı olmaktır.

Teberra ise; Bu bağlılığı ve sevgiyi inkar edenlerden uzak durmak ve sevmeyip yüz çevirmektir, Şahı Merdan Ali ve Ehl-i Beyt düşmanlarına dost olmamaktr. 

Tarih sürecinde; Ehl-i Beyt’e beslenen düşmanlık ve dahası olan Kerbela olayından sonra, Tevella ve Teberra’nın anlamı daha da önemli hale gelmiştir. Barıştan, Mazlumdan, Sevgiden,  Iyiden, Güzelden, Hakk’tan, Haklıdan yana olmak; Zalime, Sömürücüye, Haksıza, Riyakara da karşı olmak anlamına geliyor. Bu anlamıyla bir duruşu sembolize ediyor. Ehl-i Beyt ve Imam Hüseyin’nin şahsında bir bütün halinde doğrulardan taraf, haksıza karşı olmayı temsil ediyor. Özde bir duruş, bir tavır vardır. Ve bu duruş Ehl-i Beyt'’in şahsında bütünsel bir manaya sahip olup mekan ve zamanla sınırlı değildir. Yer yüzünde haksızlık olduğu müddetçe ve doğruları hakim kılma ideali olduğu müddetçe Tevella Teberra da olacaktır. 

Allah ve Resülü’nün düşmanlarını ve onların sevdiklerinin düşmanlarını gönülden sevmemek, onlara sevgi ve yardımda bulunmamaktır. Allah’ın lanetle andıklarını rahmetle anmamaktır. 

Hz.Muhammed de, bir hadisinde „Ehl-i Beyt’imi seven beni sever, beni seven de Allah’ı sever“ buyurmuştur. 

Hz.Muhammed; Şahı Merdan Ali’yi, Fatma Ana’yı, Imam Hasan’ı, Imam Hüseyin’i Abasının altına alarak „Ey Allah’ım! Benim Ehl-i Beyt’im işte bunlardır. Ben bunları seviyorum, sende sev, bunları sevenleri de sev“ diyerek dua etmiştir.

Hz.Muhammed veda haccında onbinlerce müslümanın önünde, Şahı Merdan Ali’yi kendisinden sonra ümmetin başına imam ve halife olarak tayin ettiğinde şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben kimin mevlası isem, Ali’de onun mevlasıdır. Ey Allah’ım! ona dost olana dost ol, düşman olana da düşman ol!”

Hz.Muhammed’in veda haccındaki bu beyanına ümmetin çoğunluğu uymadı. Şahı Merdan Ali’nin makamı olan halifelik böylece gasbedildi, işgal edildi. Bu gasbın neticesiyle ümmetin hali perişan oldu. Son ümmet olan bu toplum bütün insanlara örnek olması gerekirken, bu ümmet savaşların ve zulmün simgesi haline getirildi. 

Hz.Muhammed, vasiyet buyurduğu gibi; Ehl-i Beyt’i, 12 imam’ı kendisinden sonra halifelik makamına, devletin başına geçmiş olsaydılar, şimdi gördüğümüz islam namına yapılan ve islam diniyle ilgisi olmayan bir çok işleri göremezdik. Ehl-i Beyt, her türlü maddi ve manevi kötülükten arındırmıştır. 

Bu gerçeklere ve esaslara dayanarak, islam dininin bu kadar bozulmasına ve esas gayesinden uzaklaştırılmasına, son ümmet olarak bütün insanlığa aydınlık olması gereken bu toplumun karanlığa sürüklenmesine sebep olan insanları sevmeyiz ve onlardan uzak dururuz. Bunu dinin bir gereği olarak bilir ve bunu kabul etmeden yapılan ibadetlerin doğru olmadığını sayarız.

Özetlersek; Ehl-i Beyt’i sevmek Hz.Muhammed’i, Hz.Muhammed’i sevmek ise Allah’ı sevmektir. Ehl-i Beyt’e yapılan itaat Hz.Muhammed’e, Hz.Muhammed’e yapılan itaat Allah’adır. 

Gönül gözün açar nazar kılınca
Tevellayı teberrayı bilince
Kazanda kaynatır kamil olunca
Aç iken tatlı bal eyler seni. (Genç Abdal)

Dolayısiyle; Allah’a, Resulü’ne ve onun Ehl-i Beyt’ine düşman olanlardan uzak olmaktır, onların düşmanlarını sevmemektir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii *******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...