Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali padişah ve Hz.Muhammed Mustafa vezirdir...

 

Şahı Merdan Ali padişah ve Hz.Muhammed Mustafa vezirdir...
Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali’yi tanımlamak için: Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi adalet yoktur” buyurmuştur.
 

Gafil kaldır şu gönlünden gümanı
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
Yaratmıştır on sekiz bin alemi
Rızıkların veren Ali değil mi
 

Gelin vazgeçelim böyle gümandan
Vallahi çıkarız dinden imandan
Şefaat umarız On'ki İmam'dan
Anların atası Ali değil mi
 

Yaratıldı Mülcem ol oldu düşman
Kasd etti Ali'ye oldu peşiman
Kangı kitapta var ol Ömer Osman
Kur'an'da okunan Ali değil mi
 

Bin bir adı vardır bir adı Hızır
Her nerde çağırsan orada hazır
Ali padişahtır Muhammed vezir
Bu fermanı yazan Ali değil mi
 

Pir Sultan Abdal'ım ben bir fukara
Acep bulunur mu derdime çare
Yüzü kara nasıl varam huzura
Divanda oturan Ali değil mi

Pir Sultan Abdal 

Ulu Ozan Pir Sultan Abdal,  “Ali padişahtır Muhammed vezir” ifadesiyle; Evren, yaradılış ve Tanrı ilişkilerini ele almaktadır. Dolayısıyla iki aleme yani zahir ve batın, alemine gönderme yapmaktadır. 

Zahiri alem, ilminde yaratıçılık ve rızık verme gibi özeliklerin yanlız Allah’a mahsus olduğu inancı hakimdir. Ancak Pir Sultan Abdal, Şahı Merdan Ali’yi; Mülkin sahibi, on sekiz bin alemin yaratıcı ve onların rızkını veren olarak vurgulamıştır. “Kaldır şu gönlünden gümanı” diyerek de bundan şüphe olmadığının altını çizmiştir. 

Tanrı’ya mahsus olan bir takım insan üstü özelliklerin Şahı Merdan Ali’ye atfedilmiştir.

Bu durum, zahir ve batın alemlerinden sorumlu olma halidir.  
Çünkü Evren ve içindeki mahlukatlar yaratılmadan önce Yeşil Kube’de, Muhammed Ali varedilmişlerdir.  

Özünde Şahı Merdan Ali, Uhliyet makamında olduğu vurgulanmıştır. Tasavvufta, Uhliyet; Allah’tan sonra, ilahi sıfat ve isimleriyle zuhur ettiği ilk tecelli mertebesidir. Yani insan üstü, tüm ilahi kudrete sahip olma anlamındadır. 

Şahı Merdan Ali’nin, Uhliyet-i faziletlerinden bazıları...
* Hz.Muhammed Mustafa’nın, Allah ile görüşmesinde; Allah’ın, Şahı Merdan Ali sıfatında görünmesi ve O’nun sesiyle Hz.Muhamm Mustafa’ya seslenmiştir,

* Kırklar meclisinde, Güruh-u Naci topluluğunun serdarı olması,

* Hz.Muhammed Mustafa: “Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim sana Tanrı diyecektim, fakat ulaştım ancak sırrına varamadım“ buyurmuştur.  

* Hz.Muhammed Mustafa, “Ben ilmin Şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır” demiştir.

* Hz.Muhammed Mustafa, islam dinini tamama yani kemalete erdirendir. Şahı Merdan Ali ise, onu koruyan ve yayandır.

* Allah katında, 90 bin kelam konuşulmuştur; 30 bin kelam Muhammed Mustafa’ya bağışlanmış ve 60 kelam ise, Şahı Merdan Ali’ye bağışlanmıştır.

* Dört Kapı’dan ilk Şeriat ve Tarikat kapılarının sahibi Hz.Muhammed Mustafa ve Marifet ile Sırr-ı Hakikat kapısı sahibi Şahı Merdan Ali’dir.
 

Ulu ozanlar, yazarlar, araştırmacılar Şahı Merdan Ali’yi adıyla ya da kendisine yüklenen övücü sıfatlarla deyiş ile nefeslerinde ve yazılarında zikredilmektedir. 

Tanrı’nın aslanı, yiğitlerin en üstünü manasında Şahı Merdan Ali, tekrar tekrar düşmanın üstüne yürüyen anlamında Haydar-ı Kerrar veya beğenilmiş, seçilmiş, seçkin kişi manasında Murteza sıfatıyla sembolize edilmiştir.
Aşk ile, Muhammed Ali demine Huu..
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...