Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yüzü suyu hürmetine, anlamı...


Yüzü suyu hürmetine, anlamı...
Dua ve gülbanglarımızda; Yüce Allah’ım! “Hz.Muhammed Mustafa’nın, Şahı Merdan Ali’nin, Ehli Beyt’in, On Iki Imam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle” diyoruz.   

Buradaki “Yüzü suyu hürmetine” ifadesi, “onun hatırına, yüceliğine” anlamına gelir. Birilerin algıladığı gibi kaşla, gözle, suyla, vs. bir alakası yoktur. Daha fazla tasavvufi anlamda söylenen bir mecazi ifade olup Hakk’ın dostları için kullanılan bir ifadedir.  

Hz.Muhammed Mustafa, Allah’ın elçisi, aynı zamanda da Allah’ın huzuruna varıp kendisini tavaf-niyaz etmiş olması ve yine Şahı Merdan Ali’nin, Allah’ın velisi olması, huzurunda bulunması, O’nun ilahi sırlarına varması dolayısiyle O’nunla beraber olmaları yani onların Hakk katında, görüldüğü inancı hakimdir. 

Dolayısıyla Allah’ın katında bu kadar değer ve kıymeti olan ulu zatların nasıl olur ki, Allah’a ortak koşmak oluyor? 

Kur’an-da, Hz.Muhammed Mustafa’yı öven, değer veren bazı ayetler...
* Şüphesiz, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de O’na salat edin ve tam bir teslimiyetle O’na selam verin. Azhap Süresi, Ayet 56.
* Biz, seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi, Ayet 107.
* De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da, sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ali Imran Suresi, Ayet 31. ve bunun gibi daha onlarca örnekler mevcuttur. 

Bakalım Hz.Muhammed Mustafa, bu konuda ne diyor...
* Hz.Muhammed Mustafa: “Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim  sana Allah  diyecektim, sana ulaştım ama sırrına varamadım“ der.  
* Hz.MuhammedMustafa; Ali Allah ile, Allah da Ali iledir. Ikisi, kıyamet gününde havuz başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar.
* Hz.Muhammed Mustafa; Ali benden, ben de Ali'denim. Her kim ki Ali'yi severse, beni sever, Beni seven de Allah'ı sever, der. 

Şahı Merdan Ali, Allah’ın zahiride tecelli etmesi ve mükkemel insan „Kamil Insan“ sıfatıdır. Yani kamiliğin, erdemliğin, olgunluğun bütün sıfatlarını kendinde taşıdığı için, ve Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşıp Hakk ile Hakk olduğu için Şahı Merdan Ali, Allah’la bir görülmüştür ama Allah’ın kendisi değildir.  

Ulu evliyalar, Veliler ölmez, onlar sadece don-beden değiştirirler. Şahı Merdan Ali, bütün evliyaların rehberidir. Gelen her evliya, Şahı Merdan Ali’nin bir sıfatını taşımaktadır. Dolayısıyla Erdemliğe ulaşmı zatlar birer dondur-bedenidir fakat ruh veya nefes ise, Şahı Merdan Ali’nin’dir.  

Kur’an ve Hz.Muhammed Mustafa’nın, konu hakkında bu kadar net ve açık ifade edilmesine karşın; “Yüzü suyu hürmetine” ifadesi yanlıştır, Allah’a ortak koşmaktır diyenlere sözümüz, bir kere de akıl ve mantıklarına danışmalarını diliyoruz. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...