Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Vahdet-i Vücud ile Tasavvuf bilgi teorisi...


Vahdet-i Vücud ile Tasavvuf bilgi teorisi...
Tasavvuf manasında, Vahdet-i Vücut-Nesnelerin birliği demektir.
Vahdet sözlük anlamı, birlik’tir. Çoğulu, tevhit ederek yani bir, haline getirilerek vahdete erişilmiş olur. 

Vahdet-i Vücut, Varlıkların Birliği ve Varlıkta Birlik anlamında kullanılan bir Tasavvuf kavramıdır. Yaratan ile yaratılanların arasındaki ilişkiyi anlatan düşünce teorisidir. Başka bir deyimle yaratan Allah ile yaratılan nesnelerin kaynağının bir olduğu, aynı kaynaktan geldiğini savunan gizemci teoridir. Bu teorinin kaynağı, Allah’ın gizli bir hazine olup ve bu gizli hazinenin bilinmesi için zahiri yani dünyevi görünüş alanına çıkma ihtiyacı duymasına dayanmaktadır.   

Allah, henüz tecellinin ortaya çıkmadığı ve Küntü Kenz yani zuhursuzluk aleminde gizli bir hazine iken, bilinmeyi istedi. Bunun için de Allah’ı kavramaya, idrake layık, kabiliyetli Kamil-i Insan’ı yarattı. Yoktan var olma teorisine göre kainat, sevgi ve aşk temeli üzerine yaratılmıştır.  

Dolayısıyla yaratılan, yaratanın görünüş alanına çıkışıdır. Bu görünüş alanının merkezinnde ise, Kamil-i Insan vardır. Insan, evrenin „Künt’ü Kenz’idir“ yani gizli hazinesidir, aynasıdır. 

Insanın sadece küçük bir bedenden oluşmadığını, Şahı Merdan Ali şöyle ifade etmektedir; „Sen kendini küçüçük bir bedenn sanıyorsun, oysa ki koskoca bir evren sende gizlidir. Sen ey insan, açıklayıcı bir kitap gibisin. Harfler, içteki sırları açığa vuran vasıtalardır. Derman sende, fakat senin haberin yok. Insan tanrının konuşan dili ve ağzıdır. Sen seni bilirsen yüzün Hu’da-dır, sen seni bilmezsen Hakk sende cüdadır.“ 

Muhyiddin Ibn Arabi’nin buyurduğu gibi, Vahdet-i Vücud’un özü; “Varlık, birdir ve o da, Allah’ın varlığıdır.” 

Bu düşüncenin genel hatlarıyla, Vahdet-i Vücud Allah’ın tek varlık olması ve yaratılanların Allah’ın yansıması olduğudur. Dolayısıyla Kainatın-Evrenin özü, Allah’ın taa kendisidir. 

Tasavvuf ilmi...
Tasavvuf Canab-ı Hakk’a, kalben ulaşmaktır. Kendi benliğinden siyrilip, O’nun benliğinde erime sanatıdır-ilmidir. 

Allah’ın benliğinde erimenin şartı Dünyevi hırslardan, nefsani beklentilerden, tüm kötü davranış ve alışkanlıklardan uzaklaşmaktır. Ilim irfan, edep erkan ile olgunluğa, kemalete erişip gönül evini paklamaktır. Yani kötü huylardan, temizlemek ve iyi huylarla varolmaktır. 

Bu durum Alevi inancında, Tasavvuf yorumuyla Vahdet’i Vücud-Mevcudatın Birliği anlayışıyla yaşamında Eline Diline Beline sahip çıkarak sevgiyi, dostluğu egemen kılarak kendisiyle ve çevresiyle barışık olmasıdır. 

Marifet ilmine erişmiş bir ulu er, marifet kapısından geçip Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşmayı hedefler. Ve bu kapıda, Kamil-i Insan ilmini elde ettikten sonra Allah’ın benliğinde eriyip O’na dost olur. Dolayısıyla her halükarda rıza göstererek Allah ile daima, dost kalabilme marifetidir.
Aşk ile, kendi özünde kendini bulan Erenlerin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...