Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Manaya varmayınca, Aleviyim demek beyhudedir…


Manaya varmayınca, Aleviyim demek beyhudedir…
Hayat derken, sadece biyolojik bir süreçten ibaret değildir.

Hayatın manasına ermek için bazı sorulara cevap bulmak gerekir.
 

Bu sorulardan bazıları…
Neden doğdum?

Neden bu Dünyaya neden geldim?

Hayatın amacı veya anlamı nedir?

Sorumluluğum nedir? gibi sorulara cevap bulmak için hayatın ummanına dalmak ve cevabı hayatın ummanında aramak gerekir.
 

Hayatı anlamdırmak, onun derinliğine varmayınca hayat basit ve anlamsız olur. Oysaki hayat bir ummandır. Insan da, o ummanın bir dalgıcıdır. Ummana dalmayınca, ummanın sırrına varmak mümkün değildir. Dolayısıyla Alevi inancı, hayatın sırrına erişebilmek için en güzel manevi araçtır.  

Hayatın manasına varmak ve onurlu bir yaşam için olması gereken manevi değerlerden bazıları…
* Dilin, Hakk Muhammed Ali demeyince,
* Allah’a kul, Muhammed Ali’ye dost olmayınca,

* Pir Imam Hüseyin durușuna sahip olmayınca,

* On Iki Imam izini sürmeyince,

* Akıl ve mantıkta ikiliği gidermeyince,

* Cehaletin karanlığına ilim ıșığı olmayınca,

* Hizmet kapısına varmayınca,

* Muhtaçlıya yardım elini uzatmayınca,

* Doğadaki mevcudata sahip çıkmayınca,

* Kainatı, ilahi mabut olarak görmeyince,

* Ikrar, Kal-u Bela ikrarı olmayınca,

* Verilen ikrara bağlı kalmayınca,

* Nefs-i emmarelere sahip olmayınca,

* Kötük ve pisliklerden arınıp pak olmayınca,

* Pirin huzuruna varmayınca,

* Kul hakkına riayet etmeyince,

* Rızalık kapısından geçmeyince,

* Onurlu yaşamayınca,

* Kainatın aynası olmayınca,

* Can içinde can olmayınca,

* Yaşamıyla, duruşuyla Alevi olmayınca,

* Özüyle, sözüyle Alevi olmayınca,

* Hayatın manasına varmayınca, Aleviyim veya insanım demek beyhudedir.
 

Sonuçta amaç, iyi bir insan veya iyi bir Alevi olmak ise, o zaman tüm bu manevi değerlere ulaşmak için okumak ve araştırmak gerekir.

Yani hayatın anlamı; Akıl gücüyle, ilmin ve bilginin en yüksek noktasına erişmektir. Diğer bir deyimle, kendi Kadir gecesine kavuşmaktır.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...