Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insanın hayırlısı, insanlara faydası olandır...


Insanın hayırlısı, insanlara faydası olandır...
Doğru bir sözdür çünkü kendisine faydası olmayanın, başkasına da faydası olamaz.

Insan olarak, bir birey ve aynı zamanda birlikte yaşadığımız toplumun da bir üyesi olduğumuzu unutmamak bilincinde olmak zorundayız.  

Mutlu ve huzurlu bir toplum için; Bireyler kendi sorumluluğunu yerine getirdiği gibi toplum içindeki sorumluluğunu da yerine getirmek zorundadırlar. Bu iki sorumluluk yerine getirildiği zaman, bireyler mutlu olduğu gibi toplum da mutlu olur.  

Bir insanın sağlıklı bir yapıya sahip ve kendisine öz güveni olabilmesi için öncelikle kendini tanımalı, gelenek göreneklerini yaşamalı, kendi büyüklerini, küçüklerini, geçmişini, soyunu ve sopunu bilmelidir.  

Kendi değerlerine sahip çıkan, yaşaması için gayret gösterenler insanlara faydalı ve hem de insanlık açısından hem faziletli hem de örnek konumundadır. Bu gibi örnek davranışlara sahip olan insanlar, hem Allah’ın ve hem de insanların nezdinde yüksek ahlak özeliğine sahiptirler.  

Kendi manevi değerlerinin farkında olmayan bir kişinin, başkasının manevi değerleri ile övünmesi kendini inkar etmesidir. Dolayısıyla kendisine faydası olmayanın, başkasına da faydası olamaz. 

Bu durum içerisinde dikkat edilmesai gereken kendisini toplumdan soyutlayan, sosyal ilişkilerini kesen ve toplumdan uzaklaşan bir insan, ideal bir insan değildir. 

Sonuçta bir insanoğlunun, kendi çıkarına uygun hareket etmesi gayet doğaldır. Ancak unutulmasın ki içinde yaşadığımız toplumun ortak değerlerini, çıkarlarını, faydalarını düşünmek bir eğitim, bir kültür ve bir erdemlik meselesidir.  

Bunun için de ilim, bilim ve olgunlaşmış bir akıl esastır.
Dolayısıyla ilim ile bilim, olgunlaşmış bir akıl, güzel bir düşünce insan aleminin amacı ve hedefi olmalıdır...
  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:

https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :

https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

  
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...