Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Suyu bulandırıp bulanık suda, balık avlama çabanız boşadır...


Suyu bulandırıp bulanık suda, balık avlama çabanız boşadır...
Aleviliği geleneksel yolundan saptırmak için, “bilimcilik” yapar görünerek Alevi uluları karalanmış, kötülenmiş, bunların yerine başka isimler geçirilmeye çalışılmıştır. Kendisini Alevi gösterenlerin yaptığı bu saptırma, sıradan insanın kafasını karıştırmış olabir fakat tarihi bilenler, buradaki saptırmaları, çarpıtmaları derhal anlamış olacaktır. 
 

Alevilik: Islamın özgün bir yorumu olmasına rağmen ne yazık ki onu, özünden saptırmak için bir çok gayretin var olduğunu biliyoruz. Günümüzde Alevilik adına yazılan kitaplara, alevilik adına kurulan dernek veya vakıflara, Alevi inancı adına yola çıkanlara bakacak olursak ne demek istediğimizi sanırım anlarsınız. Burada işin ehillerini tabii ki tenzih ediyoruz.  

Gerçeği saptırmak ve herkesin tertemiz içip kandığı suyun kaynağını bulandırmak için, nafile çabalar sürüp gitmektedir.   

Çabalar nafiledir. Çünkü inançlı insanlar, bunlara gülüp geçmektedir.
Dolayısıyla bu ikrarsızlara göre:
* Alevilik, bir yaşam biçimidir,
* Alevilik sosyal bir yaşam veya kültür biçimidir,
* Alevilik “izm” lerin karışımıdır,
* Alevilik, Zerdüşt inancının başka inançlarla karışımıdır,
* Alevilik, Ateizmdir, vs. vs.
 

Bu saçmalıklara verilecek tek cevap Alevilik islamın özüdür, aydınlık-çağdaş yüzüdür ve Aleviliğin öz kaynakları ise Kur’an-dır, Nehc-ul Belaga’dır, menkıbelerdir, kaynağını Ehli Beyt’ten alan Imam Cafer-i Sadık Buyruğu’dur.  

Hz.Muhammed Mustafa’yı, Şahı Merdan Ali’yi, Ehli Beyt’i, On Iki Imam’ı, Kur’an-ı dışlayarak Alevilik olur mu?  Elbetteki olamaz. 

Kerbela katliamında Pir Imam Hüseyin ile birlikte katledinle Ehli Beyt’i ve dolayısıyla zalim Yezid’e karşı mazlumi duruşu, bir kültür müdür? Tabii ki hayır. 

Anadoluya islamın aydın yüzünü hakim kılan Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, Seyyid Seyfettinler, yedi Ulu Ozanlar, eren, ermişler birer kültür insanı mıdır?, Onca katliamlar birer kültür olayı mıdır?  Elbetteki hayır. 

Bu gibi düşünce sahipleri ne yazık ki, insan maerkezli olan Alevi inancını anlamak ve anlatmak yerine Aleviliği kulanmaya, kendi çıkarlarına basamak yapmaya çalışmaktalar. Tarih bu gibi ikrarsızları, af etmiyecektir. Bu ikrarsızların tek amacı; Ortalığı toz dumana katarak, bulanık suda balık avlamaktır. Ikrarsızlara bir tek sözümüz vardır, bilinsin ki, Alevilerin avlanma zamanı geçmiştir.  

Aleviler inancına, yoluna, yol ulularına artık sahip çıkıyor ve kendi kendini savunacak konumndadırlar ve kendilerine olan öz güveni tamdır. 

Sonuç itibariyel Aleviler, Hakk Muhammed Ali diyenlerdir.
Ey inkarcılar! Ya siz, kimlerdensiniz?

Aşk ile, gerçeğin demine Huu...
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

 Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...