Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insanlar, hak ve hukuka saygılı olmak zorundadır…


Insanlar, hak ve hukuka saygılı olmak zorundadır…
Hakk ile hukuk doğruluğa, adalete, hakkaniyete ve bir bütün olarak, insan haklarına saygılı olmayı gerektiren ahlak ilkesiyle alakalıdır. Hukuk düzeni tarafından bireylere tanınmış olan yetki, olanak ve özgürlük gibi manevi değerlerdir. 

Insanlar, kendine laik gördüğü veya görmediği tarzda yaşama hakkına elbette ki sahiptirler. Ancak hayatın her alanında olduğu gibi, yaşamanın da kendine göre kuralları vardır.  

Yaşamın kuralları...
Biyeyin veya kişinin;
* Kendine karşı sorumluluğu vardır,
* Topluma karşı sorumluluğu vardır,
* Devlete karşı sorumluluğu vardır,
* Çevreye karşı sorumluluğu vardır,
* Doğaya, doğada ki cümle canlı ve cansız nesnelere karşı sorumluluğu vardır.   

Kişinin şahsına ait olan bir nesneyi, istediği şekilde kullanabilir. Fakat topluma, bireye ait olan bir nesneye karşı istediği gibi davranamaz.  

Benim, bizim ve bizlerin buda şu demektir: Birey, Aile, toplum ve devlet manasındadır. Kişi evlenir aile olur, aile oluşur toplum olur, toplum oluşur devlet olur.  

“Yorganına göre ayağını uzat” denilmiştir. Ata sözünden yola çıkacak olursak hak ve hukuk anlayşına saygılı olmak zorundayız. Bunun için her birey, kendi haddini bilmelidir.  

Hadini bilmek bireyin, ailenin, toplumun, Dünya düzeninin ve adaletinin bozulmaması demektir. Can cana, yan yana yaşamanın yeğane temeli saygı, sevi ve adalettir.  

Dolayısıyla insanlar, adalet ekseninde hareket etmeli ve saygılı olmalıdırlar. Çünkü hak ile hukuk, insanların veya toplumların ortak paydasıdır.  

Medeni insan olmanın ve çağın medeniyet kültürüyle yaşayabilmenin ilkesi, hak ile hukuktur. Diğer bir deyimle hak ile hukuk, medeniyet kültürünün veya ahlağının temel ilkesidir.  

Hak ile hukukun amacı, kul ve yaşam hakkının korunmasıdır. Insanların, barış ve huzur içinde yan yana yaşamaları için, hak ile hukukun korunması gerekir. Günümüzde hak ile hukuk ilkesi korunmadığı için, toplumda; Gerginlik, güvensizlik, çaresizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, vs. söz konusudur.  

Ayrıştırmaya, başkalaştırmaya karşı yapılması gerekenler…
* Senlik benlik yerine, birlik ve beraberlik duyguları geliştirilmek,
* Sahiplenmek ve paylaşmak ilkesi öne çıkarmak,
* Aşırı nefsani arzulardan ve Dünyevi zevklerden uzak durmak,
* Yardımlaşma ve dayanışma düşüncesine hakim olmak,
* Kendi hakkına razı ve başkasının hakkına da saygılı olmayı öğrenmekle mümkündür. 

Yani bir bütün olarak hak ile hukuk, ahlak terazisinin doğru tutulması yaşamı ve birlikte yan yana yaşamayı kolaylaştırır.
Aşk ile, yan yana huzur içinde yaşamak mumuduyla Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=  

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...