Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yezid zihniyetine karşı, gönül birliğine varanlara AŞK olsun...


Yezid zihniyetine karşı, gönül birliğine varanlara AŞK olsun...
Yezid zihniyeti nedir?
Kötülüğü, zalimliği, adaletsizliği, haksızlığı, kul hakkını yiyenleri, mazluma haçektirenleri, hak ile hukuk tanımayanları, merhametsizleri, ahlaksızları, sapkınları, hakikati menfaatleri için inkar edenleri, vs. sembolize eder.  

Sevgi ve saygı ilkesine bağlı olan, Ehli Beyt’e kast eden Yezid zihniyetine lanet okuyan, 
kalbinde Hakk Muhammed Ali aşkını-sevgisini taşıyanlara, mazlumun safında yerini alanlara ve Yezid zihniyetine karşı, gönül birliğine varanlara AŞK olsun.. 
 

Insan olmanın ilkesi, onurlu yaşamaktır…
* Onurlu yaşamak; Haksızlığın, alçaklığın, köleliğin ve onursuzluğun karşısında susmamaktır. 
* Onurlu yaşamak için, gerektiğinde onurlu bir ölüm; Kula kulluk, teslimiyetçilik, onursuz bir duruş ve boyun eğişten daha değerlidir.
* Onurlu yaşamak; Insanlar arasında dil, din, ırk ayrımı yapmamak, kin, intikam, nefret beslememek ve çıkar için kan dökmemektir. 

Vücudum etseler lime,
Az gelir o Hüseyin’e.
Biat edersem Yezid’e,
Bana lanet, bana lanet.

Allah bana haber verse,
Yezid de suç yoktur dese,
Ben böyle istedim dese,
O‘na lanet, O‘na lanet.

Yezid beni kral kılsa,
Kainatı emrime verse,
Cennetim de senin dese,
Girer isem bana lanet.

Allah bir Muhammet Ali,
Biri Enbiya, biri Veli,
Hüseyin aşkına deli,
Olmaz isem bana lanet.

Feyzullah der Allah birdir,
Iki diyen daim kördür,
Yezid‘e lanet bir nurdur,
Doğmaz ise ona lanet.
Feyzullah Çınar 

Hakikati inkar edenlere Müminun Suresi, 90. Ayet şöyle demektedir...
Doğrusu biz, onlara hakikati gösterdik. Fakat onların çoğu, yalana inanmaktadır. 

Ayette buyrulduğu gibi insanların çoğu, menfaatleri için gerçeği çarpıtan yalancıların yalanına inanmaktadırlar. Bu durum, insanlık açısında büyük bir zulümdür. 

Yezid zihniyetinin safı…
Zalimliğin, haksızlığın, ahlaksızlığın, merhametsizliğin, cahilliğin, her türlü kötülüğün ve sapkınlığın safıdır. 

Pir Imam Hüseyin’in safı ise…
* Mmazlumdan yana haksızlığa, zalimlere ve onların zülmüne karşı duranların safıdır.
* Zalime, biat etmeyen ve boyun eğmeyenlerin safıdır.
* Insanlık onuruna sahip çıkanların safıdır.
* Insanlık suçu olan Kerbela ve Kerbela gibi katliamların yaşanmaması için hatırlayan ve hatırlatanların safıdır.
* Insan olduğunu hatırlayanların, insanı sevenin ve kutsayanların safıdır.
* Yapılan zulümlerin tekrarlanmaması için insani, görev ve sorumluluğunun farkına varanların safıdır.
* Haftalarca aç, susuz kalmanın ne olduğunu ruhen hissedenlerin ve nefsini kötülüklerden arındıranların safıdır. 

Dolayısıyla Pir Imam Hüseyin yaşantısıyla, davranışlarıyla, cesaretiyle sadece islam aleminde değil, bütün insanlık için görkemli bir abidedir. Çünkü O, yiğitliğin, fedakarlığın ve mazlum olmanın sembolüdür. 

Yezid zihniyetine karşı, Gelin canlar bir olalım.
Selam olsun, dinimiz sevgi kabemiz insandır diyen yüreklere...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...