Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Irşad, cem erkanı…Irşad, cem erkanı…
Aleviliği bir bütün olarak anlamak ve kavramak için, cem ibadetini anlamaktan geçer. Cem kelime anlamı olarak; Birleşme, birlik olma, bir araya gelme ve gönülleri birleme demektir. Alevi inancında ibadet için cem olma, bir araya gelme amacından yola çıkarak, bütünleşme anlamında kullanılır. Cemde yapılan her hareketin, söylenen her sözün inançsal, kültürel ve toplumsal olarak sembolik anlamları vardır.
 

Alevi ibadet erkanında, Cem çeşitleri…
1- Irşad-Eğitim cem erkanı,
2- Görgü-ikrar verme cem erkanı ve
3- Muhabbet cem erkanları. 

Cem meydanı; Özgürlük, eşitlik, ibadet ve sevgi yeridir. Hakk Muhammed Ali muhabbeti yapma ve hizmet yeridir. Kul-Köle, efendi-beyin olmadığı, eşit ve hür canların buluştuğu yerdir. Cem; Af, şefaat, rıza meydanıdır, Edep ve erkan yeridir. Cem’in inançsal kaynağı ise, Kırklar cemidir.

Cem ibadetinde duruş biçimi duvara değil cemale, "Didar-i pak" olarak ifade edilen Kamil-i Insan yüzüne bakmak, varlıkların en kutsalı kabul edilen insanı ve bu şekilde kendini tanımak, yaradılışın ve hayatın anlamını kavramak,insanı kutsal görmek, Alevilerde ibadetin esasını oluşturur. Bu anlayışla Aleviler; Secde ademedir, Hakk ademdedir fikrinden hareketle insanı ve insan sevgisini dinin esası haline getirmişlerdir. 

Alevi inancı, cemsiz düşünülemez. Alevilerin yaşam biçimi, cem ibadetiyle iç içedir. Cem erkanı; Musahip ikrarının verildiği, erkandan geçildiği, sorgu ile yargının yapıldığı ve Pir-u Pak olmak meydanıdır.  

Cem erkanı, on iki hizmetin yerine getirilmesinden oluşan kutsal bir ibadettir. Cem erkanında Kırkların, Kerbelanın, On Iki Imam anısına, Şah Ismail Hatayi’den, Pir Sultan Abdal’dan, Kul Himmet’den, vs. miraclama, semah yapılır, duaz-ı imam ve deyişler söylenir. Yola verilmiş olan ikrar tazelenir, lokmalar dağıtılır, dargınlıklar giderilir, toplum arasındaki adaletsizlik giderilir ve razalık alınarak iklikten birlik sağlanır. 

Irşad, cem erkanı…

Cem erkanı üç aşamalıdır…
1- Genel bilgilendirme,
2- Sorgu ve sual, rızalık alınması ve
3- Ibadet bölümü. Pir, Edep erkan Sükutu lisan Mümine nişan dedikten sonra Cem mühirlenir ve ibadet meydanına, giriş ile çıkışlar olmaz.
 

Alevi inancı açısından irşad yani eğitim, cem erkanları büyük bir önem arz etmektedir. Irşad cemine düşkün, suçlu gibi kişilerin dışında her can katıla bilir. Amaç insanların verdikleri ikrarın manasını bir bütün olarak anlamakla birlikte verilen ikrar doğrultusunda yaşamına yön vermek ve gerekli sorumluluğu yerine getirmektir.  

Yol erkanlarını, gelenek göreneklerini, örf adetlerini, ahlak ile hukuk gibi yaşamı belirleyen unsurlar anlatılır, gösterilir ve öğretilir. 

Yol taliplerinin eksiğini gidermek, nefsini dizginleştirmek, kendi özünü yoklamak, rızalığın önemini anlamak, paylaşımcılığı öğrenmek, sahiplenmeyi öğrenmek, gönülleri birlemek, dargın ile küslerin barıştırılması, yolum ilim irfanı anlatılır, vs. yani genel anlamda yol yordam anlatır, gösterilir ve öğretilir. 

Irşad ceminin amacı…
Irşad cemlerinin amacı, problemleri ve alacak verecekleri olan talipler Pir tarafından dinlenir. Sorunların, problemlerin ve alıp vereceklerin çözüme kavuşturulması için cem cemaat yapılır. Yapılan Irşad cemlerinde, sorunlar çözüme kavuşturulur, kendi özünü yoklamak, temize çıkmak, haklarını helalleştirmek, Hakk meydanında Pir huzurunda, toplumun şahitliğinde kendi rızalığıyla özünü dara çekmek, kendi kendisiyle hesaplaşmak ve üzerindeki kul hakkının hesabını vererek ak ve pak olmaktır.
 

Cem erkanının, ibadet bölümünde; Kerbela olayı anlatılarak huşu içinde üzüntüler, bağlılıklar ifade edilir. Genel anlamiyle şiddet ve zülüm red edilir ve yapanlara ise, lanet okunur. Ehli Beyt’e yapılan zulüm, haksızlıkları Duaz-ı Imam, ağıt ve deyişlerle dile getirilir. Çoğu yerlerde toplum Duaz-ı Imamlara, ağıtlara, deyiş ve miraclamaya eşlik ederler. Imam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına çerağlar yakılır, gülbenkler ve dualar okunur. Böylece tevella ve teberra ikrarı tazelenmiş olur.
Aşk ile Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...